Home     Librarie Online     Citate Celebre     Autori Celebri     Proverbe     Cenaclu     Adauga Text Cauta Citate


     1001 Picuri de STRĂFULGERARE SFÂNTĂ ultima parte - back


956. Darul cârmuirilor creștine este un complex angrenaj de înțelepciune
socială, dar lupta politică cu voturile ei goale face
din binefăcătorii aleși ai țării a fi doar răsfățații aserviți de
necredința cruntă a neamului.
957. Mai bine surescitat de har în trebuințe decât îngrijorat în
lăcomii din nesfârșite năzuințe.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
135
958. Ca să devii misionar al inimii eficace, fă risipă de bunătate și
condescendență cât le place.
959. Stigmatizarea cuiva, punerea lui colț pe criterii de rasă,
handicap, ori din alte caracteriologii arbitrarii, poate deveni
suma nectarului caracterului scos din acea stigmă transformată
prin har.
960. Pe-un picior de stea scria… „Și eu m-am născut din Golgota”…
ca să luminez mai tare, mai apetisant…
961. Dacă ești în nori de tumult de fericire… toarnă-te în picuri
binecuvântați de mângâiere, speranță, tresărire îmbucurătoare
pentru suflete ofilite, iar dacă ești în adânc de tristețe…
izolează-te cât poți, ca să nu fii pricină de poticnire pentru alții.
962. Era nouă a iubirii divine începe după ce ești pedepsit și
răsplătit dublu pentru ce știi tu că a fost… „tot ce ai făcut și tu
fără Cuvântul Divin” și ți se împarte apoi și o măsură veșnică
de îndurare.
963. Părinții ca să aibă copiii sus în stele trebuie să le fure „iubirea de
lume” și să dea înlocuitor acesteia în caracterul lor iar apoi să-i
fac㠄iubirii de lume” o înmormântare fericită.
964. Ieri am căzut, azi m-am ridicat, mâine te voi ajuta pe tine și ne
vom ține bine.
965. Iubirea cheamă muzica și muzica desfată și descătușează
aripile iubirii.
966. Cine înfometează mânia, se va ospăta din binefacerile
inteligenței nebuclucașe frământate de ea.
967. Tot ce e pe nepusă masă, e ospitalitate în regim de chibzuință și
bună planificare, o judicioasă grijă familială.
968. Dacă ar fi Rahela pentru mine Iacov în șapte ani sau mai mult
de slujire, mi-aș vida dragostea, ca să se ajungă clipă de clipă
tot restul vieții în mod învăpăiat, înfocat și superfierbinte chiar
LIVIU AUREL DIACONU
136
de ar fi ea la a doua căsătorie, prima neavând sațul scontat al
iubirii și fiind deci devalorizată biblic.
969. După ce aș fi căzut ca David, vreau o lecție de tip Iosif pentru testarea
legământului poruncii a șaptea la calitatea ei maximală.
970. Cine în neadevăr se complace, docil lesne se face.
971. Ce ție nu-ți place, gustul altuia sărac, în plinătate satisface.
972. Există o singură Scriptură, dar puțini cititori învăluiți în duhul
înțelegerii sensului ei nobil curat.
973. Bărbatul care rămâne însărcinat cu gândirea înaltă, naște o
mulțime sfaturile războinice spirituale de înțelepțire în care ar
ști să se lase strălucind steagul păcii și iubirii între nații, biserici
și triburi ce se deosebesc în înțelepțirea lor necesară.
974. Dacă de azi înainte, din ce ai scris sau scrii în stil literar de
maestru, nu ți se va spune franc de papi, guverne, păstori farisei,
summituri, organizații secrete, sindicate: „tu x, da retractează”,
nu prea mai cred eu că spiritual chiar valorează.
975. După Satana, urmașii de talia lui Martin Luther, încă vor mai
arunca cu cerneală.
976. Calcă rar soneria, vibrațiile telefonului sau tăcerea lui și
conturile internetiene ale aproapelui, ca să nu se sature de tine
și să te urască.
977. Un folos mult mai mare al înțelepțirii este că ea creează umor
și se bucură ironico-didactic de ridicolul creat, circumstanțele
și prezentarea faptelor lipsei ei la maeștrii lipsei stăpânirii ei
fructuoase. Da, ea se bucură, râde și educă totuși pentru cel ce
primește și tace.
978. Unii știu când intră în Școala lui Hristos și nu știu când vor mai
ieși, sau dacă vor mai face aceasta. Pentru alții, această școală
este pe cursuri terminabilă sau neterminabilă, după cum vor
gândurile lor contrarii. Iar pentru mulți, există o exmatriculare
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
137
severă și totuși vin la cursuri, ca să fie viitoare țepușuri tip Iuda
ale viitoarelor practici a cursanților.
979. Cel ce se bucură tacit de o binecuvântare divină, nu îmi întristează
și stinge ardoarea sufletului, prin puterea cunoașterii ei
eventuale în descătușarea idealurilor mele și a creșterii nobleței
mele, ci coexistă spre fulminările și strălucirile veșniciei.
980. La fel cum zoreaua e și floare ornamentală și plantă buruiană,
așa sunt măiestriile literare din pene mincinoase.
981. Când pe alții doar încurci, știi și tu, singur mai bine o duci.
982. Când te faci plăcut altora, chiar tuturor din cei cu gusturi alese,
scapi de propria-ți fanfaronadă plicticoasă, arțăgoasă și
capricioasă.
983. Când soarele zăpușește, dogorește, topește, dar doar o veste
de la un vechi prieten spiritual, sau însăși venirea lui în afara
unei ploi relaxante ce nu mai apare, sigur răcorește.
984. Cine are o inimă de piatră cântărește totuși ușor și cine are o
inimă ca un fulg de ușoară, dar plină de iubire, va mângâia cu
tot ce face și spune, ca o mamă pe odraslele ei.
985. Unii au doar o conștiință de neam de traistă.
986. Cine are doi lei la Zoo, să lase unul pe drum, să se teamă leneșul
român ca să-și adune și el leii răspunderii vieții.
987. Nu te gândi cum gândește fariseul în gândirea lui, nici violentul
și vicleanul, fie despre tine sau lume, că atunci vei gândi în
felul unei gândirii naturale lipsite de discernământ autentic și
mult necesar.
988. Liniștea nebunilor și progresul lor spiritual și prosperitatea lor
în harul înțelepțirii ulterioare, prin lucrarea ispășitoare a lui
Isus, pierde stăpânirea de sine a înțeleptului de până atunci, ce
tergiversează inspirațiile ca fiind de puțin folos până atunci și
pe cele viitoare le face nule, cramponate și obsesive prin iubirea
de propria părere, în dauna Cuvântului Divin.
LIVIU AUREL DIACONU
138
989. O să te rușinezi adânc când lenea n-o vinzi în târg, dar dacă
cumperi sârguință nu mai dai banii pe căință.
990. Nimeni nu-ți va cere să retractezi alfabetul, ci ceva din folosirea
lui în idei năucitoare pentru scaunul tău ideatic (ideea de scaun
la cap, o expresie populară) de care parcă te-ai legat cu lanțuri.
991. Pe cine pare că îl bate vântul ideologiilor și filozofiilor străine
Evangheliei, nu-l va ține pe loc gravitația adevărului, dacă nu-și
face între timp prin cercetare și practică rădăcină în Hristos.
992. Un adevăr ca să-l diluezi, îi trebuie penei și glasului la dispoziție,
doar natura umană cu toată personalitatea și elocvența educației
ei, dar fără Duh Sfânt.
993. Inima blândă poate repede să râdă, cea iritabilă poate repede
să se încrunte.
994. Când doi nu se ceartă în familie, ci se iubesc, al treilea din
familie sau din grup pierde contactul cu întinarea acelui păcat,
fără să-l afecteze compromițător pe viitor.
995. Ce altuia nu-i place, ție nu atât de des și mult îți mai face.
996. Cine întoarce zâmbet pentru zâmbet, nu a împlinit legea Zombi
ci a atracției fermecătorului har ce preafericește și transformă
cu putere de bumerang situații de necaz în seninătatea acestei
manifestări.
997. Și Diavolul își poate retracta minciunile până la penultima, dar
când rămâne cu adevărul, se face că își mușcă limba de durere,
că e totuși diavol.
998. Dacă îi e foame lui Dumnezeu, el gustă din dăruirea, faptele și
semnificațiile spirituale ale vieții inimii tale.
999. Doi boi trag mai bine. Dacă unul este ca Nebucadnețar, atunci
trage un imperiu de oameni, idei despre bârfele, concepțiile și
semnificațiile acestui nou mod de viață.
1000. Când inima-ți vibrează de recunoștință în tumult, harul,
fervoarea acestui lucru dă inimii tale autolike-uri pentru tot ce
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
139
a făcut Isus în 6000 de ani pentru toți oamenii și pentru tine, și
cerul consemnează ca amintiri prețioase acele like-uri ca fiind
pe deplin evidențiate ca și în cântece de proslăvire.
1001. Să nu saluți cu „bun㔠când lumea ta interioară nu vrea să
facă o lume bună și pe bucuria ta înfiorător de fericită în cele
ale credinței tale, iar cunoscutul tău cuvânt verbal cu aură
spirituală excelent de bună.
LIVIU AUREL DIACONU
140
Postfață
Postludiul inimii stă în atenționarea față de cele citite prin
atragerea către o sumă de principii în care fiecare să stea prin credință,
nu prin vedere nu în funcție de ideea sau filozofiile tip trestie bătută
de vânturile concepțiilor populare ale vremii. Aici eu nu sunt trestia
pe care o știu alții, în discordanța uneori trăită în unele decizii de
natură vremelnică.
Cugetătorii timpurilor iudaice alături de maximizatorii rabini
au dus lumea în deriva cunoașterii atât de importante veșniciei și a
modului cum se ajunge acolo. Ridiculizând, minimalizând, mistificând
și ironizând spusele simplilor ucenici practicanți și purtători ai
versurilor biblice, ei au întors spatele esențialului înțelepciunii și
potențialului puterii autoritare a acesteia. Așa au făcut și e încă probabilă
înclinația lor pentru o inimă și minte neatentă, superficială,
din tipar îngust, nutrind iubirea de bani și slavă deșartă, a o mai
face. Comportamentul acesta încă se va desluși și azi la popoarele și
religiile în tipar unic ales ( exclusivist) a se deosebi singure că părăsesc
normele omiletice, soteriologice, literare… etc., așa cum au fost
înaintașele societății iudaică sau adventă azi, sau sirienii biblici din
Chir. Acest lucru nu e valabil în esența cărții și nu se constituie ca o
depărtare de Scriptură, lucru ce va fi speculat doar în mod rău voitor.
Nota dominantă abstractă și speculativă a ideilor anterioare și
contemporane cu Isus a fariseilor, era o sferă prea confuză ca matcă
de convergență a esențialului spre viitoare umpleri în cartușul divin
al înțelepțirii. Astfel prin metode de felul aforismelor și gândurilor
motivaționale și cu sevă hrănitoare spiritual încerc a depăși umbrele
vremii lăsate de vrăjmașii concretului neprihănirii. Talmudul a creat
aforisme oarecum, cu o esență searbădă și mai ales le-a criptat egoist
ca norme fixiste supuse unor prejudecăți oarbe și iraționale față de
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
141
adevărata deslușire a adevărului. Norma talmudică pe care am citit-o,
e aceea pe care eu o consider lipsită de esențial și superficială, mai
există și azi la unii scriitori de gen cum sunt mai ales cei sceptici,
panteiști, gnostici.. etc. din vremuri diferite. O dovedește chiar astăzi
istoria repetării ei posibile la protipendații teologi și învățători puerili,
șablonați și stereotipizați în canale râncede de înțelepțire. De aceea,
în afară de Gamaliel, Pavel, Nicodim și Iosif din Arimateea, Apolo ca
iudei absoluți căutați de harul divin în toată clasa intelectuală, în afară
de încă niște preoți anonimi convertiți ce au fost martorii elaborării
înțelepțirii prin Duh de înțelepciune și cunoștință a unei expuneri
aserționale de tip lărgit a cuvintelor lui Isus; au fost o droaie de
răufăcători ai cuvintelor ucenicilor, profeților și ale lui Isus, care stricau
esența, nemaipunându-se la socoteală textura probabil greșită la
care unii scribi ai manuscriselor ce țin de autenticitatea celor înțelese
astăzi, au vrut să îndoaie înțelesul curgător intuitiv din manuscrise,
făcând întortocheat drumul mântuirii.
Planul de Mântuire nu a fost omagiat și reconfigurat de farisei
în caracter, ci cum e în vorba lui Elihu, acest fapt e reușit exact în mod
contrariu, ducându-i pe ei în rătăcirea (Iov 36, 18 u.p.) deșertăciunii
filozofice existente la greci, indieni, sanscriți, romani etc.
Despre mintalitate, mentalitate sau tipar de mentorat al ideilor
vis-a-vis de augura și augusta recepție a vocii Duhului Sfânt pot spune
în lucrarea de față:
Învățătorii lumii, maximizatori mulți în afară de câțiva contemporani
deosebiți.. și amintesc câțiva ALEXANDRU SĂRARU, IOAN
HAPCA, SORIN CERIN, ANGELA ABIGAIL, IONUȚ CARAGEA etc. nu
sunt deloc opuși în gândire spirituală, dar alții nu-mi sunt prieteni,
ci reticenți la ceea ce fac, spun sau am spus, nu au fost de ajutor
în mentalitatea de întrepătrundere în discernământul pronunțat aici
spiritual. Vorba lui Ioab în 2 SAMUEL 19, 5-8 din vremea lui David din
Scriptură: E adevărat că înaintea mea nu sunt nici căpetenii omenești,
fie din aceeași religie (adventă), aproape deloc dintre ei. Eu iubesc
ce urăsc ei și urăsc ce iubesc ei, adică oportunismul lacom mediatic,
avut în viață sau după moarte, ca sumă de apărare a adevărului și
ca factor de consumerism, de formal, din formalismul lor esențial,
zis și gândire spirituală. Doar prea puțini dintre contemporani vor
LIVIU AUREL DIACONU
142
contrazice aceasta și nu toți din cei ce vor încerca o reînclinare
teologică bazată pe simplificare noțiunilor cum e această carte ghidaj,
din acest manuscris, o vor face cu riscul moral de a fi cutezători în
altfel de pronunțări ideologice scrise de ei sau de mine în cele deja
existente în formă brută sau măcar ideatică. Ca să ajungi la filonul
„Dorinței de veacuri” e posibilitatea fiecăruia. Ca să te faci un om
mare, trebuie să rămâi unul mărunt ca să înalțe Isus când coboară
în praf aroganța tuturora, ce trebuie și necesită a fi coborâtă. Ca
să găsesc spiritul vremii cu scopul ca să-l întrec de e posibil, a fost
oportunitatea mea. Cărți de gen mai sunt. Am amintit câțiva cărturari
deosebiți și ei șicanați de cei ce nu le priesc în cărturărie disciplina
vieții răstignite în Isus. Pe unii îi fericesc cu însuși fericirea mea că au
același izvor, ba încă unul local, ce mă bucură când nu am rezerve
de acasă. Altele sunt suma opozării spiritualului firesc în adâncirea
crăpăturii serbede ce nu vestește decât scânteieri de imaginație
proprii, scânteieri vulcanice din iadul lor fin intelectual. Acesta este
cel care prevestește o pedeapsă, vorba lui David… „Nu-i ucide, ci
fă-i să rătăceasc㔠PSALMUL 59, 11. Ei, fiind lipiți într-o lucrare de
rătăcire trimisă de un duh de minciună, sunt în timpul care așteaptă
oportunitatea deosebirii lucrării lui pentru fiecare text biblic care a
fost sucit și răstălmăcit în cărți de cărturăresc penesc mincinos.
Sabia mea alungindu-se în tăiș tip peniță din fotografia copertei,
ilustrează începutul luptei mele cu acest soi de demoni-oameni
cărturari, ori verbaliști cotidieni ai căror aliați îi găsesc în chiar foști
prieteni, chiar rude sau elemente de teologie zise de bine în era
contemporană dar extinzându-se în fel și chip oriunde s-ar ascunde
țesătura păienjenistică religioasă, indiferent de nuanță religioasă.
La fel apar inconsecvențele religiei în faptele ei din zicerile ei în
orice tipar din tipul de laicat sau chiar din clerul religios de tip sceptic,
superstițios sau din veninul aspidei supranaturalului perfid, mitic
și iluzionar. La fel acest supranatural în meandre cu perfectibilitate
spiritistă aproape acută, sau acutizându-se sub ochi în mediul ei
propice media tv, internet… sau chiar vizibil încarnându-se sub ochi,
ori în visele subconștientului profeților falși..
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
143
Nu mi-au vrut prietenii cartea în mare măsură. Ea e criticată
și de mamă, tată, frate prin necitire sau supunând ridicolului idei
nefinisate la un moment dat și e ridiculizată gândirea și de prieteni
și rude apropiate cum se cuvine. M-am încăpățânat să îmi caut sigur
singularitatea și unicitatea mea literară, precum încă îmi voi căuta
continuitatea. Caut un respect de sine adecvat nebazându-mă pe
lingușiri ori supraevaluări ale cărții sau persoanei. De obicei se va
dovedi că mult din frontispiciul literar publicitar al celor ce dau omagiu
vreunui anumit logos al cuiva și fiind exclamat ca fiind nemaipomenit
etc., ține de o artă diplomatică de publicitare a propriilor idei a lor
înșiși care fac omagiul chiar și a celor cu nuanțe de adevăr greșite.
Apare o nuanță subversivă într-o țesătură de înclinații ce nu are tentă
de lipire conformistă față de ideile corecte ale autorității lui Hristos,
ci ale unuia sau altuia și nu asupra factorului ultim Duhul Sfânt ca
punct de reper spiritual, ci spre angoasa bănească sau de aplaudaci
în module de aclamații sterile, doar de natură oratorică. Ea e evaluată
suprasdimensional de autori, edituri, zis în primă instanță a fi eventual
de excepție și de foarte bun gust. Atrag atenția asupra unui vas plin
ce dacă îl lasă pe Isus a-l goli în sinele interior în elemente ce țin de
rezerva secretizată în factor de umplere, în fenomenul egoului ei
natural…; apoi se va deosebi că plesnește victorios întru cele necesare
gândirii nepopulare.
Sunt și voi fi cel mai mic scriitor, dar mai ales nepopular și doresc
a mă configura a fi extrem de eficient în latura nepopulară, astfel încât
să scot multe minți din făgașul comod, să le storc de influența lor doar
împăunată literar dar lipsită de frumusețea corpusculară în esențialul
lor și mai doresc a fi ca un vas ales scriitoricesc ultranecesar în citire
și rostuire ideatică în adevăruri ce înnobilează elementul uman. Am
privit cunoștința pe fața lui Isus și de bucuria ei și frumuseții suave a
chipului vă anunț că multă mai era acolo. Și dacă nu credeți că fața lui
Isus are farmec, cuprindeți ce e de necuprins privindu-vă Biblia. Ea e
rostul dilatării neuronilor mei. Ea și o poveste de iubire ce m-a făcut
să fiu viteaz în descârceierea din amorțirea faptului că eu „o plantă de
om cândva, cu rațiunea detronată”, sunt făcut a mă agăța în înțelepțiri
buclucașe, încârceindu-mă de un lujer atât de prețios precum îmi este
LIVIU AUREL DIACONU
144
Providența în suma faptelor Ei înrâuritoare, în tumultul lor maiestuos.
Și vă ofer vouă prețuitorilor scrierii această carte, care sigur vă va
adânci necesitatea unui ghidaj corect prin circumstanțe bătute
de drum de alții în ale vieții. Urmați-mă cât îl urmez în ele pe Isus,
restul priviți spre a-mi fi voi călăuze. Vă voi cunoaște doar printr-un
„stă scris” dincolo de eventuale cutezătoare în încumetări viclene și
dincolo de aparențe nevlăguite…
Cartea e ca o apă de gelozie înfiripată în dorința de a fi necesar
util societății ca un întârziat al ei, lucru care nu-l fac decât ca unul
deja convins că mi-am descoperit latent un dar uitat în fondul genetic
pentru vreo 27-28 ani (cam atunci se lămurea posibilul talant literar
și poetic). Acum talantul supurând victorios în prestanța umilă, în
debut dar sper convingătoare, cred că va agăța critici deopotrivă,
asociate cu speranțe de continuitate exemplară, în cest drum sinuos
al efervescenței necesare scriitural, în acest veac destul de apostaziat
în faptele lăuntrice. Vorba lui Itard Nabucco… AGENT STELAR NEB
„După Satan urmașii de talia lui Martin Luther încă vor mai arunca cu
cerneală…, (roșie)… ”


Publicat de: Diaconu Liviu la data de: 21-10-2014, 6:58 am
Cuvinte cheie: debut literar bazat pe 0 notari

Adauga acest text literar in colectia personala Adauga la favorite Recomanda aceast text literar prin Yahoo Messeger Trimite pe YM     Recomanda aceast text literar prin E-mail Trimite prin e-mail Raporteaza continut inadecvat Raporteaza neadecvat! 

Comentarii la acest text:

Nu sunt comentarii la acest text!

Adauga Comentariu


   Recomanda aceast text literar prin E-mail Trimite prin e-mail
Expeditor: (nume prenume) *
Destinatar: (nume prenume) *
Expeditor: (e-mail) *
Destinatar: (e-mail) *
Mesaj Personal

*
* campuri mandatorii

Citatul ZileiCitatul Zilei  Vreau Citatul Zilei pe Site-ul Meu Vreau Citatul Zilei pe Site-ul Meu
Actorul este un tip care - daca nu vorbesti despre el - nici nu te asculta.
Autor: Marlon Brando - Categorie: Actor .

Intelepciune.ro va recomanda


Fara Poza

Boris Ioachim
"Ce este pesimistul? Un optimist bine informat." Grigore Moisil "Poeţii nu se ruşinează de propriile experienţe - ei profită de ele." Friedrich Nietzsche
S-a nascut in data de 25-Ianuarie-1967
Oras: Săveni
Judet: Botosani
Varsta: 54 ani
Membru din: 13-Octombrie-2008
Texte publicate: 465

Ultimele comentarii:

Elena Movileanu - 14-03-2021, 7:00 am

Contact Cultural - Mircea Duca - 04-12-2019, 1:27 am

Silvia Bebereche - 18-10-2018, 12:17 pm

Contact Cultural - Mircea Duca - 10-10-2018, 8:03 pm

Contact Cultural - Mircea Duca - 24-09-2018, 11:31 am

Silvia Bebereche - 22-09-2018, 9:30 pm

Contact Cultural - Mircea Duca - 22-09-2018, 5:40 pm

Membrii Intelepciune.ro recomanda


Fara Poza

Elena Movileanu
S-a nascut in data de 11-Iunie-1987
Oras: Iasi, Judet: Iasi
Varsta: 34 ani
Texte publicate: 95


Fara Poza

Mihaileanu Laurentiu
S-a nascut in data de 10-Noiembrie-1953
Oras: Cluj-Napoca, Judet: Cluj
Varsta: 68 ani
Texte publicate: 17

Home | Citate Celebre | Citate Noi | Citate Populare | Autori Celebri | Proverbe | Calendar Autori | Pagina Mea | Pentru Site-ul Meu | RSS | Contact
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Copyright © 07.2007 Intelepciune.ro - Toate drepturile sunt rezervate
Creat si intretinut de Mican Daniel
Creative Projects