Home     Librarie Online     Citate Celebre     Autori Celebri     Proverbe     Cenaclu     Adauga Text Cauta Citate


     1001 Picuri de STRĂFULGERARE SFÂNTĂ partea a 4 a - back


485. Calea prin care iese definitiv Duhul Sfânt dintr-un om, este
calea măcinată de intenții îndreptate numai spre rău, dintre
atrofierea credinței până la punctul critic… înfierare de cuget
nesimulată în vărsătura gândirii ispășitoare a preoției lui Isus
Hristos. Drum bun și vânt la pupa.
486. Când oamenii ordinează un păcătos, un suprapăcătos sau
un element de geniu în păcat într-o slujbă foarte înaltă, tot
cortegiul îngerilor diavolului se oprește și ei fac o slujbă de
autoadmirație cu cântece de vitejie…
487. Când reformatorii, mustrătorii dulci, profeții șlefuiți de Domnul
fi-vor gata pentru admonestat păcatul, iar conducătorii
reformei și mulți, mulți oameni aliați acesteia vor fi non-grata.
488. Cei învățați de Dumnezeu pot face cinci ani într-unul luați pe
vârste, universitari, post-universitari, elementari sau generali,
cu un duh de sfat, tărie, chibzuință, înțelepciune, frică de
Domnul de la academia îngerilor… și a luminatului nostru
Învățător ceresc.
489. Dacă cineva încurcă circulația în biserică, ori altundeva, să i
se spună frumos „nu ești dorit pe banda sfințeniei noastre”, să
se arboreze semnul de circulație (Nu vă apropiați de noi, nici
nu staționați cu noi, că suntem sfinți) și în niciun caz fără vreo
avertizare să dai peste el… că e mai mic.
490. Dacă mintea are momentan un cârcel de infatuare, stai până
trece pe genunchi și bea licoare de răbdare nepermisivă, iar în
cele din urmă, dacă nu trece, operează-te cu doctorul Smerenie,
spre echilibrarea ariilor susceptibile la supraconsiderație
deșartă.
491. Dacă nu mi-ai văzut fața în trup, crede-mă, chiar de-s la zdup,
de-mi dă drumul sau de fug, fac rumoare (ca Petru) și în stup
(Biserică), sau vreun înger de mă scapă, securiștii zbor grămadă.
492. Deasupra unui creștin, pe valurile popularității, trebuie atârnată
o inscripție care mereu trebuie citită înainte de a-i cere sfat
sau ajutor și anume: „Nu îți rezema credința de om. Pericol
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
79
de sfărâmare a ancorei luate de sprijin. Pericol de fragilitate a
credinței celui ce e și el un om”.
493. Eu, dojana, pun și sare peste rană dacă prin aceasta pot să
vindec pacientul meu.
494. Familiile, bisericile, grupurile sociale, cei cu putere discreționară,
îl îngână pe Dumnezeu prea des. El fulgeră, tună și trăsnește în
afară, ultimii (ele) în interiorul membrilor lor.
495. Hula academică ține de alterarea conținutului curat al Scripturii
dezvăluit poate în mod coerent, curat și practic unui om simplu,
dar cu Duhul Sfânt și ea face pontifi și aparent infailibili pe cei
ce o justifică teologic. Unii le beau și le justifică sau apără cu
bule teologice și anateme, dar la fel cum beau bulele de la apa
minerală… tot așa puțin mă gândesc la frica de contrazicerea
lor adecvată.
496. În casa spânzuratului sau celui cu eșecuri neapărat, vorbește de
funii de… dragoste divină.
497. În loc să mă arunc de undeva a sinucidere, eu mă arunc în
brațele lui Isus de la orice înălțime oricât de mare a problemelor
pe care singur mi le-am adus… sau le aduce viața. Încearcă și
tu. Cât poți de repede.
498. În spatele slabului de minte, orbului, surdului etc. vorbește doar
de tăria supunerii totale față de Hristos, altfel îți adaugi doar
blestemele causticii cuvintelor Legământului.
499. Ironia bună cu umor dulce, e folositoare ca acul albinei, înțeapă
dar moare pentru binele tău, ironia răutăcioasă și rea este ca
cel al viespii… se bucură că te-a înțepat…
500. Isus Hristos nu s-a născut obosit, dar la sfârșitul fiecărei zile
oboseala era recuperată printr-o dulce odihnă, sau printr-o
dulce comuniune… cu natura și Tatăl nostru al tuturora. Ferice
totuși de fiii odihnei și păcii care poartă jugul fără murmure…
consistente în jugurile obișnuite.
LIVIU AUREL DIACONU
80
501. Legea spirituală a maximelor: Două maxime, două vorbiri
spirituale antitetice sunt date ca două cuie de stăpâni diferiți:
Dumnezeu sau Satana. Nu există dublu gândit spiritual creștin
și el nu coexistă decât cu îngăduința coabitării cu confuzia și
haosul spiritual. Aici stă libertatea de conștiință.
502. Metastaza spiritului nu se vindecă târându-te la Ecronul
leacurilor băbești, ale supozițiilor placid-științifice, ci cu efervescența
tămăduitoare a chemării Numelui lui Hristos… pe
temeiul neprihănirii Sale veșnice…
503. Muștele sunt făcute cred pentru enervarea cu succes a
comozilor… și corupțiile mici dar dese… pentru liniștirea veșnică
a Irozilor.
504. Nici nu mă dau jos din pat să mă rog, sau să vorbesc de
Dumnezeu altora prin cuvinte și fapte, dacă cer o cruce ușoară
care nu e crucea mea.
505. Nu orice specialist în subterfugii (sau scuze), poate compune o
fugă muzicală spre a o cânta de frica fugii (joc de cuvinte).
506. Orice dată de zi apocaliptică (dată referitoare la sfârșitul lumii),
dăunează grav pregătirii pentru ea.
507. Pelerinajul și excursia la Ierusalim, în Israel sau Roma, nu va
aduce vreodată cuiva un gram merit la mântuire, dar banii dați
pe așa ceva, dar folosiți mai bine pentru necazurile, boala și
sărăcia, neajunsul cuiva… ar face ca Ierusalimul să fie în inimile
lor pentru veșnicie…
508. Pentru toți care au murit azi pe planetă, azi a fost sfârșitul lumii,
dar e vai de cei care sau îmbătat azi de griji sau de băutură și
nu vor muri mâine, ci se vor chinui mult pentru că au năpăstuit
organismul… Ei vor zace în dureri fără de alinul cuiva.
509. Știți care este cel mai bun prelat… și cel mai silitor student al
Scripturilor… Vă spun tot eu, este Satana. El nu lipsește din
dioceza lui. Unde e prezent el… sus cu ridiculizarea jalnică a
altora… fără argumente considerabile, sus cu profeții înregistrați
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
81
în lucrările lor aproape la minut, lucrarea risipindu-se apoi în
ceață, sus cu ironia amară… și jos cu Biblia ca autointerpret în
Duhul Sfânt de Sine-Stătător.
510. Acum gata ești înscris (recenzat), gata ești și ca proscris.
511. Ai văzut, robul meu cum se smeresc unii conducători… plătiți
din zeciuială… dacă le vorbești de extravaganța lor și a slujirii
lor, dar și exemplul lui Pavel… la corturi? Spune-le: „Nu voi
aduce nenorocirea aceasta acum, ci în timp de criză adevărată,
împreună cu foamete, ciumă și sabie… Atunci ne vor vinde… și
se vor vinde…”
512. Bill Gates e hotărât de vaccinarea de încuiere a pântecelor
viitoarelor mame. Dacă Moise nu ar fi fost și s-ar naște probabil
nu înainte de viitoarele sale considerații realiste de genocid
de glorie, sau dacă Ana biblică e încă stearpă, atunci Moise
în 2050 va fi în Egiptul Spiritual, posibil contracandidat de
președinție și Samuel conducător la Curtea de Justiție, în statul
acelor legi năstrușnice… Moise poate fi crescut și luat de pe
apele umflate ale mândriei puterii vreunui asemenea potențial
faraon postmodernist.
513. Bursa iubirii christice este constantă… fără derapaje, un bun
ceresc pentru umplerea tuturor și nu spre falimentarea lor.
Exemplu: cu cât un om e mai sărac, cu atât mai bogat în Hristos
poate fi, cu cât e mai mai nebun în ascultare, cu atât mai
înțelept, cu cât nu are de nici unele el stăpânește totul, cu cât e
un nimeni, e cinstit de toți creștinii chiar pentru o vorbă… când
e lăsat să fie coadă, Isus îl face capul multora.
514. Când agențiile turistice sunt pline de doritorii doar de distracții
și plăceri… ele vor fi pline apoi până la refuz cu oamenii plecați
în căutarea Cuvântului lui Dumnezeu, de a cărui sete stinsă
prima dată nu îi va mai ostoi mai apoi.
515. Cine se căsătorește cu iluziile lui…, are parte de luna de miere
într-un castel de nisip…
516. Cine-ntârzie la vin… sub limbă și-a ascuns venin.
LIVIU AUREL DIACONU
82
517. Credința cere dovezi și le va avea… ea umblă în așteptarea
nevăzutului, misterului calm și nefurtunos, cea satanică cere
frenezie, gălăgie și demonstrații, și le are imediat de obicei…
518. Crinul s-a sumețit până acolo încât a zis: „eu voi fi împărat
peste flori”; trandafirul a zis: „ba eu”, însă spinul trandafirului
i-a zis: „îmi pare rău trebuie să faci alianță cu spinul”, iar spinul
în persoană a dat foc la grădină și a răsărit numai el, până când
și mândria lui i-o veți smulge numai dumneavoastră, sau vom
face pentru Edenul nou prototipul bulbilor fără de el într-o seră
cu toate florile de o multitudine de specii și nuanțe.
519. Cuvintele unui om întemeiate în Hristos pot fi excomunicate…
de pe site, din biserici… de la universități… Spiritul lor însă
rămâne… și nu va pieri, indiferent ce se va face cu respectivul
om în viața sau după moartea lui.
520. Da, a murit un panteist iubit de mulți creștini, Steve Jobs și
I-Phone 4S a fost chiar ultimul lui ciob, de-ar fi să mor sau nu,
eu aș alege o soartă la fel ca și un Iov, dar aș muri creștin fără
de panteism, înțelepciune nici un bob.
521. Dacă Diavolul se va încarna vizibil ca înger de lumină, fotografiile
în doi și de grup cu acesta, vor fi la fel de căutate de oameni ca
și iconițele, crucile, lănțișoarele și inelele…
522. Dacă Luther ar fi văzut excomunicarea lui expusă… astăzi…
nu l-ar binecuvânta pe noul papă, ci l-ar fi numit Antihrist în
continuare. Păcat de urmașii lui reformați de contrareforma
iubirii de prestigiu antihristic… bisericile ce subzistă din Roma.
523. Dacă Satana și secretarii lui literari ar scrie maximele lor din
fiecare zi, din cei aproape 6000 de ani, toți cărturarii veacurilor
și ai veacului acesta, ar observa că de fapt nu erau ale lor
ca și multe dintre scrierile lor, de aceea înțelepțirile acestea
trebuiesc prăpădite de „nebunia” firii duhovnicești, prin încă
unelte scriitoricești cu har dumnezeiesc în pană omenească,
oricât de slabe ar fi ele.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
83
524. David nu înnumăra boabele de nisip, adică gândurile lui
Dumnezeu, nici Newton descoperirile științei, nici Edison încercările
ei, nici Da Vinci schițele fără aplicare contemporană. Alții
au încercat să le înnumere. Tot așa, nici noi nu putem măsura
ceva ce vine din torentele iubirii…, dar putem a ne desfăta în
admirația sublimului perfect al acestora.
525. În revista Forbes a generației noastre în cer, bănuiesc că sunt o
groază de săraci dăruitori, dar în top cu necazurile prietenilor
și îngerii sigur râd de chestia asta… și rar găsești acum în ea un
Zacheu, Nicodim sau Iosif din Arimatea… pe acolo.
526. Izgoniți din rai, dintre oameni, de la locație de tron de președinte,
de la fața Împăratului, de la fața lui Dumnezeu, de la
ochii iubitei, din multe țări spre reîntoarcere, fugind de Duhul
Domnului ca Iona, călătoriile acestea toate sunt sau fără gram
de minte și cu bani cheltuiți de pomană, măcar reversul ori
dusul ori întorsul contează cum îl faci.
527. Luther era urmărit în timpul vieții de leul (balaurul) antihristic.
După moartea lui a fost totuși îngurgitat… Acum este vărsat și
ceea ce nu a mistuit leului (balaurului) este expus nouă…
528. Nu ne trebuie după moartea lui Steve Jobs o nouă concepție
despre lume (creștină) și viață în care budiștii sunt inventatorii
chiar de folos, dar spre curtarea propriei filozofii aberante. Dar
Dumnezeu dispune nu teologic, ci ca măsură de inventivitate de
capacitatea de a fi un Țesător de iluștri ai științei de viața lor,
care de multe ori le este așa de scurtă ca scurtă ca o ață (Isus
nu a vindecat iluștri de acest tip des, pentru că filozofia lor nu
urmărea binele Lui veșnic).
529. Nu-ți fie frică de cârmuire când ei merg pe drumuri strâmte
spiritual, deși apoi purced pe autostrada libertinajului lor. Se va
dovedi că strigându-le și încredințându-le conștiinței păcatele,
faptul că dacă vin sau nu de la Dumnezeu în circumstanțe
providențial-istorice sau din măsluiri de voturi, sau dacă au
rămas în neprihănire sau nu și după chemarea în funcție și sunt
LIVIU AUREL DIACONU
84
capabili sau nu, va avea importanță de viață și moarte în avea
sau nu izbândă în încercări cruciale moral-istorice iminente
în țară.
530. Nu-ți îneca trecutul într-un ocean de vin, cafea sau bere,
Dumnezeu a dat pe Fiul tot ce-a avut avere.
531. Obosirea răbdării oamenilor și a Dumnezeului meu, necesită
oameni care să nu obosească în cultivarea principiilor căii
credinței, dar și a spune: „Iată-mă, Doamne, fă-mă exponent
al vechilor Tale hotărâri de judecată pedepsitoare și amenințări
de lepădare totală a necircumcișilor văruiți ai credinței”.
532. S-a descoperit cum erau zeificați împărații în pantheoane…
dar nu am descoperit încă cum trebuie glorificată Trinitatea cu
toată ființa și respectul nostru… Ce tragic! Cred că președinții,
căpeteniile au învățat o lecție care nu ar fi trebuit adusă în
memorie… ei o vor copia.
533. Șarpele se zice că avea aripi în Eden și că a fost blestemat să
se târască… Omul nu are nevoie să lase ca șarpele să îl facă
să creadă că omul poate zbura în cer fără ajutorul vechilor lui
aripi… șerpărești. Știința răpirii mântuiților dusă la extreme
nebiblice, e o astfel de ideologie, e un spasm plângător, murmurător
și debusolant al actualei lui stări de târâre.
534. Tocitorile-s umplute. Mare e răutatea lor… Și vor alinare în
spitale, la asigurări de sănătate, de accidente, la decese. E fără
de alin. De nu se-ntorc din astă cale, mai bine să zacă în dureri,
căci multe fac în plus poveri.
Paie pe foc
535. Ia amnarul și aprinde-n sfeșnic amarul din strâmtorarea ta…
Poate va avea iz de strălucire și nespusă, negrăită bucurie.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
85
Paraleli mușcând din mărul ignoranței
536. Dacă ești orbit de popularitate și nu vrei să înțelegi excelența în
domeniu, fiind irascibil (după prima gafă), atunci multă baftă
și succes la gafe pentru că le vrei ca pe niște tremurătoare,
enervante, doze de cofy.
537. Nu vă obstrucționați virtutea de a constata singuri ce este
adevărul în dauna lui‚ „a vorbit la biserică… frumos”. Și nu mai
știi nici ce.
538. Regele cel Mare la fel ca și elevul ce nu progresează în cunoștințe,
ci rămâne un novice, repede el poate s-abdice.
Păsăreasca spirituală
539. Când pleacă cocorii, mie-mi plâng fiorii, când vin înapoi ralițele,
îmi râd și banițele, cumpăna cald-rece… barza o petrece…
rânduneaua pleacă-n ciudă, calea mi-o înfundă, de aceea-s
stors lacrimi pân’la os.
540. Cip-cirip, cip-cirip, cip, „CIP”, mai rabdă tu un pic.
541. Cocorii, rânduneii, au convenit să nu plătească niciodată
vamă birocrației celor ce fac legi vamale spirituale fariseice la
văduvă, dizabil și orfan, dar nu cunosc Codul Civil al dreptății, al
bunătății, îndurării și milei Legii iubirii și duhovniciei Domnului.
Ei anunță că odată cu crearea lor, sunt părtași loteriei vizei
gratuite universal-Terrice.
542. Cucurigu boieri mari, nu-L trădați pentru dolari!!!
543. Lăsați și la păsărele ceva pentru stresul redus de iarnă și la
măsura lor de îngrijorare, poate Domnul îl va avea în vedere pe
al domniei voastre.
LIVIU AUREL DIACONU
86
Patriarhat neredutabil
544. Deși are dreptul ca preot bărbatul la patriarhat familial și deși
nu lasă vreo donație de patriarhat spre matriarhat pentru
plecare, și rămân copii, sau devine bolnav sau cu lipsă multă de
înțelepciune, atunci Domnul o cunoaște pe ea ca fiind superioară
lui și spiritual și intelectual sau fizic. Dar de ce atunci în loc de
corectitudine spirituală se începe în mod firesc doar indifada
patriarhatului? Nu e tot ca și când nu ar fi vreo legiferare?
545. Spune-mi, bărbate, luna aceasta cât produci? Nu vrei de lună
nouă, lună plină ca să îți fac din ochi, din ochi frumoși și dulci?
Porunci infantile moral
546. Cinstește (Nu cinsti) pe fiul tău și pe fiica ta cu bani pentru
distracție cu lenevie îmbelșugată pentru ca să (Nu) ți se
lungească zilele cu amărăciune cu lipsă și amar la maturitate și
anii în care nu găsești nicio plăcere să (Nu) îi petreci în plâns la
azilul mult dorit de ei, de când i-ai hrănit cu dragoste în atâta
îmbelșugare.
Postularea cugetelor infinitului
547. Acceleratorul de particule cel mai mare din lume C.E.R.N.
a vrut să găsească particula cea mai mică (ca un Dumnezeu
mic) și a sfârșit găsind probabil viteze mai mare decât viteza
luminii în limitările științei postulate de Einstein… (dovada unui
Dumnezeu mare și nemărginit, în care pot încăpea toți ateii și
oamenii de știință).
548. Când a apărut omul bun era gata să cred în evoluția creștinului
așa de la sine, dar când am văzut că a existat doar un singur
Om Bun, m-am făcut și eu unul din mincinoșii antagonici ai
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
87
diferenței lucrurilor și în diferendul meu… cu acest „Supraom”,
am căzut la picioarele Lui pentru o veșnică adorare întru curaj,
în a-L dori, deci cere harurile Lui evolutive de caracter.
549. Ceea ce este excepție în momente de surpriză instant la oameni,
este regulă din timpuri străvechi la oamenii lui Dumnezeu și în
cer, deci excepția confirmă vechi reguli și moduri procedurale
divine trecute.
550. Concilii religioase vechi − Summituri religioase sau de alt tip
cu ideologii străine Evangheliei și noi, ascunse cercetătorilor
sincer obișnuiți cu Biblia.
551. Corect duhovnicește se zice, iar corect politic e anatema lui.
552. De la o vreme anume lumea se va împarte în două, între era
triumfătorilor în Hristos prin noapte de strâmtoare… și alții pe
față sau nu, flirtând cu atei sau păgâni modernizați, încreștinați
sau nu în Era Nouă.
553. Doamne, accelerează-ne credința, iubirea, perspicacitatea, iertarea
și vindecarea, strigă ucenicul mic la Dumnezeul lui Mare.
554. În școala lui Hristos, în școala suferinței, a experienței vieții,
taxele școlare sunt plătite de respectiva instituție, dar cât de
mare e diferența profesorilor!
555. Începe un post negru, dar nu prea lung, înainte de încercările
mari care știi că te așteaptă… și unul de dulce înaintea predicării,
conferințelor, examenelor, conversațiilor mântuirii și vei avea
succes în viață și pe Domnul care te va răsplăti în acele succese.
În rest trăiește cumpătat și echilibrat și orice moment al vieții
va fi încoronat cu un succes remarcabil.
556. Nu-ți înăbuși poftele rele, pulsiunile, pasiunile, ci doar
sublimează-le în artă, cunoaștere intelectuală, științifică, iar
Dumnezeu prin tine de vei voi într-un fel, te va face să îți răscumperi
trecutul șters, neglorios indiferent ce specie de păcătos
ai fost.
LIVIU AUREL DIACONU
88
557. Orice creștin autoamăgit și apostat nu lasă însemnul „revin mai
târziu în credinț㔠postat.
558. Problematica laicatului evului mediu, era secarea ficatului
pontificatului la (sau după) summituri, concilii și nu numai, din
generațiile lor următoare cu determinări corecte biblice… Mă
voi lupta ca în evul major, modern, să se întâmple același lucru.
559. Unii oameni sunt excepția multor reguli anterioare postulate
prost și cărora toți ceilalți, mult timp le-au cântat în strună.
560. Cea mai valoroasă comunicare științifică se face atunci când
slava lui Hristos o amplifică, fără să fie nevoie de stație de
amplificare.
561. Cine frizează chel cu prostia și nebunia (superstiția și absurdul)…
în teologie, literatură și poetică… va vedea că practicului,
evlaviei, cunoașterii neambigue, îi crește păr lung și frumos.
562. Cine speculează, critică pe alții și ei sunt cu păcat nu fără… va
fi criticat și speculat la rându-i… cu proprii bolovani aruncați.
563. Cine umblă cu emfază, mai se-ntâmplă și să caz(d)ă.
564. Creștinul degerat și ca un ghețar se poate topi de cel fierbinte,
dar cel căldicel doar fură ceva grade de temperatură și nu
stărui a sta atâta timp spre a-i schimba starea, căci nu îi pare
de dorit clipa fierbinte… crede deja că e acolo și după un grad
cu plus, pe când ghețarul se vede deja o rădăcină de gheizer (în
țări nordice având apă fierbinte țâșnind din pământ) în țara lui
în scurt timp.
565. De la o Europă cu două viteze, să nu trecem la o mântuire cu
două viteze și de la dizolvarea probabilă a puterii Europei, să nu
trecem la dizolvarea vreun text biblic în forul discret și ascuns
al inimii noastre.
566. Deși nu știu ce este-n cer, cred că acolo voi ironiza situația știută
aici și mă voi autoironiza în legătură cu lucrurile și mijloacele de
mișcare pe care le posedam aici, astfel încât aceasta mereu îmi
va crea tunete de bucurie.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
89
567. Doar Domnul poate să faulteze îndreptățit în atac din cauza
mândriei tale (și a mele) ca să nu fii (sau să fiu) vinovat de un
păcat atât de mare înaintea Lui și să piară mândria în off-side,
deși ai dat gol.
568. Există o vreme a strângerii pietrelor și o vreme a aruncării
bolovanilor în alții!
569. Înainte de a da mâna cu un om cu prejudecăți, vezi nu cum i
le vei înnoi față de el, ci cum le vei neutraliza adăugând apoi
plusul luminii sincerității ochilor tăi.
570. Iubirea poate să fie în fel și chip și cu niciun chip altfel.
571. Nu orice luft în credință este deja cădere. Domnul are în vedere
că unii dau la oase. Pricinile de poticnire, piedicile, faulturile, vor
fi smulse din Împărăția lui Dumnezeu… Aceasta se întâmplă că
luăm adevărul ca o joacă. Să recuperăm balonul de aur (Biblia)
și să înfigem un „plin” simplu, dar corect, în golurile teologice
din lipsa puterii lor de experimentare adevărată a evlaviei. Iar
noi vom intra pe poarta cerului și n-o vom da în bară. Domnul
ne va îndreptăți chiar din cauza căderilor din aceasta cauză. El
judecă mai adânc situația ta și a mea.
572. Ochii care nu se văd, se uită… dar farmecul, cugetările spiritului
lor îndreptându-te spre Hristos… te vor urmări până le vei da
glas ție însuți și altora.
573. Vor fi conștiincioși remarcabili în toate religiile creștine, până
când Fața Domnului se va întuneca la ei și au ajuns la limita
suportabilității nelegiuirilor lor și până la linia de sosire în pragul
iadului mult râvnit, în fapt ca motiv central de o viață irosită din
nepăsarea ascultării statutelor cuvintelor biblice divine.
Proverbe de cenușă
574. Aș vrea să văd omul invizibil, dar pe Hristos în el, eu văd
dublu un om îndumnezeit… dar și pe Hristos care încă îl mai
LIVIU AUREL DIACONU
90
rabdă. Faceți chetă spirituală, sau dați-i lui o pomadă pentru
dez-îndumnezeirea lui… cu efectele pe care le doream…
575. Bârfele stilate îngăduite în inimă… te predispun la păcate avansate,
la o stare spirituală de ebrietate în nemulțumiri și murmurări
față de aproapele.
576. Boii își cunosc stăpânii, măgarii ieslea, primăvara cântările, dar
bisericile (unele) se uită la Duhul Sfânt și acțiunile Lui ca vițelul
la poarta nouă.
577. Boli spirituale precum mândria, greșita imagine de sine, ambiția
omenească, comoditatea, nu pot fi tratate doar cu ceai
de trestie de gândire filozofică… Ineficiența acestui ceai este
de 100%.
578. Când ești credul, harul adevărului, deși îl cunoșteai, neacceptându-
l în trăire, este nul și războiul spiritual e invers ideatic
și îl faci acum de partea intelectului tău asociat cu demoni full.
579. Când fugi de adânca ta nebunie, prostie și dobitocie, dâra
lăsată în urmă nu poate fi ștearsă, dar lasă totuși doar o linie
de demarcație între consecințele binelui și răului, pe care le-ai
acceptat tu la diferite momente în viață, sau o vor face prin
contrast sau apreciere alții.
580. Când îl lauzi pe cel rău, mie-mi pare că-s în hău, când nu-l lauzi
pe cel bun am un trac de căpcăun.
581. Când întâlnești un nebun sau vizitezi unul la ospiciu, ar trebui
să iei cele mai sincere hotărâri ca să nu ajungi ca el, în caz că îți
îngădui vicii de categorie ușoară: beție doar de bere, vin trezit
și nu must, onanie neștiută decât de simțurile tale. Acestea
pofte lăsate libere cresc pe măsura adâncirii în ele și locul tău
în funcție de rezistența naturii organismului tău, nu e departe
de acolo, ele fură mintea.
582. Când îți faci un dușman nou… dă-i tu acestuia și adresa celui
vechi, ș.a.m.d. ca să fie o echipă… apoi dă-i o adresă îngerului
tău păzitor… să vegheze, să mai ia cu el un înger… ș.a.m.d.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
91
583. Când nu acceptăm înțelepciunea iubirii răscumpărătoare, orice
înțelepciune intelectuală a creației naturale sau realitățile din
înțelepciunea dreptății divine devine o povară, fără de acestea
ne înjosim singuri intelectul și Isus ne va face de rușine.
584. Când te scuzi și ești nehotărât, tu consacri și donezi capacitățile
tale Diavolului, care nici el nu-i mulțumit de faptul că poate
ajunge mediocru, dacă nu e perseverent în acțiunile lui cutremurător
de revoluționare, crude și barbare.
585. Cântece de jale, lacrimi storc și curg și fac o mare.
586. Ce m-a lovit la unii și chiar majoritarii teologii religioși, este că
de multe ori amestecă religiosul cu nebunia și prostia umană,
ceea ce este inadmisibil și revoltător… este lovire din nou în
coastele și palmele Mântuitorului meu.
587. Ce spun unii despre Duhul Sfânt e ca apa de ploaie dorită, dar
cu lipsă în umiditatea necesară a solului inimii sau plantelor,
sau ca oamenii „Ghilboa” ai fiecărei țări.
588. Ceasul judecății nu trebuie dat nici înainte, nici înapoi, ci trebuie
doar bine potrivit pentru ca să sune pentru dușmanii mei și ai
Bibliei, înainte de a fi ei primi executori.
589. Cine dezleagă circulația cu cârciuma pusă în drum și liberează
locul acela, este un înțelept drept în a lui demnitate și funcție.
590. Cine se-nvață cu șicane, polemici, în ridiculizări acide făcând
baloane, de la dușmanii celui onest poate că pentru că le potrivește-
n vorbe literare pline de stil fantastic-literar, dar ipocrite,
va avea o răsplată. Răsplata lui e că va avea parte de ale
neomeniei lor plocoane.
591. Dacă nu te pricepi, nu-ți iese, nu-ți merge pontul în meserie,
gândește împreună, dar totuși separat.
592. Dacă oamenilor neconvertiți le putem oferi pentru iad, ceva
din dragostea noastră, să facem un schimb luând de la ei tot
ce au avut doar ca o licărire, spiritual, omenesc, intelectual, ca
și schelă a unei clădiri care tocmai e pe sfârșite. Ei înșiși s-au
LIVIU AUREL DIACONU
92
dărâmat cu schela, căci s-au suit mai sus decât „Maestrul
Constructor”… (Anticugetare Florin Lăiu).
593. Dacă ar trebui stabilită totuși o regulă, cine să se supună primul
în familie per circumstanță, răspunsul meu ar fi cel mai tut, sau
cea tută dintre ei, dar nu e sigur convenabilă titulatura regulii
mele… Și ce dacă…
594. Dacă arsenalul lui Dumnezeu ar consta numai în manevrarea
susceptibilității cutremurelor, armelor de distrugere în masă,
diferitelor epidemii, ar fi o zăbală suficientă, un căluș de frâu al
popoarelor prin care le face să rătăcească… întrebând constant
lingușitorul „de ce…?”
595. Dacă cineva crede că profeții, apostoli biblici au fost niște inculți
și doar curajoși, pentru că eventual unii din ei erau simpli în
poziție socială și măreție, să citească și să cerceteze Biblia până
va înțelege contrariul.
596. Dacă cumva martiriul a evoluat din timpul lui Daniel și al
Evului Mediu, înseamnă că unii creștini ar trebui să muște leii
și oamenii lei, sau să se-nfrățească în personalitate psihologică
socială cu ei.
597. Dacă ești bolnav(ă) de dragoste pentru ca să obții și dezmierdări
în afară de el sau ea, toată lumea ce e prezentă este ca
o pacoste.
598. Dacă ești cam bolovan și grosolan, este timpul la Domnul al
sfărâmării pietrelor.
599. Dacă eului, egoului tău îi vine rău, lasă-l să moară și nu-l du nici
la medic, așa-i trebuie nenorocitul.
600. Dacă fiecare și-ar face un „cuibus” din vocea aparent slabă,
din primele licăriri poetice, eseistice, unde s-ar ajunge mai
târziu? Ba unii nu or să țină rândul… de păsărelele înmulțite
din „cuibusurile” slabe, dar cu mare zel și har, mai apoi. Dați-le
deci voie.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
93
601. Dacă întâlnești un câine pe care nu-l poți nici mitui, nici
înspăimânta, atunci salută-l; e mai de preț decât mulți oameni-
javre.
602. Dacă nu aperi și apreciezi prestigiul cuiva la timpul cuvenit,
trebuie să iei medicamente pentru liniștirea invidiei și geloziei
tale și chiar prestigiul tău va roși din lipsă de simțul concertării
ideilor, ce provin pe o cale natural hristică.
603. Dacă nu te muncești de bună voie cu lucrurile Domnului, te
muncește câte un drac, sau mai mulți, arzi tot, spargi tot,
mizerie faci unde Duhului Sfânt curățea și care a fost până
adineauri cu tine și te punea să faci curat, plecând apoi când
ți-a văzut nutrirea acestei îngăduinți de sine.
604. Dacă o cale îngustă se face deja autostradă, e calea către
Babilonul acestui pământ.
605. Dacă pui pariu că ignoranța înseamnă smerenie, vezi că
Danielii de azi sau somitățile intelectuale ca Apolo, Pavel,
Iosif… ai zilelor noastre, îl vor câștiga pe drept, pentru că ei
au cunoștințe bogate și mândria lor îngenunchiată de chiar
cunoașterea lor dobândită.
606. Dacă s-ar îndrepta, și-ar canaliza energiile numai spre o lucrare
de muncă, de contact cu priveliștile simple și prețioase
ale frumuseții naturii, de cultivare a binefacerii neegoiste
sistematice, Dumnezeu din milă le-ar lua sodomiților, lesbienelor,
pofta lor consacrată și ar redeveni naturali (e) și după
chipul Său.
607. Dacă te-ai crizat de atâta îndestulare nebunule bogat, nu te
sinucide, în noaptea aceasta liniștește-te, trimețând cardul la
săraci, în părți donatoare cu tot cu parolă. De nu spre dimineață
sufletul s-ar putea a ți se cere, singur ți-l vinzi pe căi rele.
608. Dacă ți-ai luat nasul la purtări fudule și ții nasul pe sus, te-ai
uns față de necreștini ca să nu-l poți reflecta pe Isus, deci
gândește-te la asta, mai ales că în ochii celor mai puternici
decât tine, sau a grupului tău, toanele de acest tip cântăresc
LIVIU AUREL DIACONU
94
și cu o jumulire bună în remarci pe la spate, atât de căutată în
gestica nepocăită.
609. De două lucruri sunt sigur și au devenit certitudini perfecte:
că Isus radiază de dragoste și că iubirea Sa neprimită în
inimă, poate fi ca o iradiație ce crește pe măsură ce nu privim
farmecul ei…
610. De la Eden la un nou Eden nu avem nevoie de limbaj relativ
babilonian „duhovnicesc”, nici ateist, nici nihilist deci
postmodern.
611. Dintr-un nebun poți scoate prin har un lucru, nebunia… dar la
fel fără har două… lovituri de departajare de înțelepciune și
batjocuri originale…
612. Dragostea este nevoită uneori din urgența cazului… să lepede
hainele pestrițe (ca ale lui Iosif biblicul) blând împovărătoare;
sau e deslușită pentru a lua cămașa de forță a necesității momentului
can grenei stabilizate definitiv. Motivația ei e feroce,
e cumplită și totuși are multă milă, viață și un scop salvator,
destinația ei fiind acceptată atât de rar și demn de oameni.
613. Dumnezeu nu are nevoie de bufonerie spirituală sub auspicii
emancipate, cu atât mai puțin nici noi nu avem nevoie de un
Dumnezeu care să ne dea același lăptic spiritual până după minimum
3 ani după convertire, nici mâncare pasată de la alți
autori ca să ne și deshidratăm că nu ne citim Biblia cum se
cuvine.
614. E laș cel ce te doboară pe tine, ca să se ridice el pe ruinele tale.
615. Eu cred că sunt lacrimi și sudori de sânge, când inima nici nu
îți plânge.
616. Factura la întuneric spiritual în biserică sau familie, trebuie
plătită lui Satana. Cine observă că se plătește sau nu o astfel
de factură, dar e existentă respirabil, să ia drumul mai bine
al singurătății, solitudinii dese față de cunoscuți, prieteni,
societate, dar va fi mai edificat spiritual, cred.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
95
617. Fata lui Mănâncă Marțea nu e compatibilă în căsătorie cu
băiatul lui Hei-Rup.
618. Ferește-mă, Doamne, de extremiștii religioși și fanaticii turbați,
de indiferenții posaci și negativiștii fără țintă, că de erezii și
eretici mă feresc eu pentru că mi-ai dat Biblia.
619. Haina preoției este făcută de nimic prin plângeri tardive ale
enoriașilor, numită de aceștia pocăință demnă de considerație,
dar nulă faptic în următorul timp al istoriei individului.
620. În orice comitet, organizație, echipă, în care membrii au sigla
buzelor: „Da, Amin” trebuie introdus și fratele cu sigla „Sunt
pentru contra”… pentru echilibrarea probabilă a situației…
în Hristos.
621. În ucenicie, sportul, jocurile, distracția, sunt puțin lucru al credinței,
sunt mai mult: deloc esențiale.
622. Incertitudinea vicleană a faptelor, vorbelor, gesturilor, aparentei
superiorități a mesajului gesticii cuiva, poate fi camuflată
cameleonic și măiestrit alcătuită și aproape tacit nedeslușită.
Posibilitatea superiorității gesticii e că prin opozare, finalizează
aparența de a fi ca un podium al virtuții și totuși râia ei, miasmele
docilității ei tacite, duhul omului le poate cerceta
dacă păstrează o legătură autentică tainică cu Cel Infinit în
demascarea lor.
623. Intimidarea este conceptul de catifea la cei tari, diamantați,
dar cu adevărat sunt vârfuri harice cei ce nu se sfiesc a răbda
ticăloșia celui mai slab păcătos și a-i plăcea acestuia în ce e
el tare.
624. Jertfele de plăceri pe munți sau mare, distracția, toate privite
nu ca o recreere, ci ca un gând desfătare profană… ucid harul și
sting Duhul Sfânt. Cine nu crede asta, poate să observe la alții…
harul lor sufocat.
625. Jules Verne nu a cules deloc știri exacte de la „O călătorie spre
centrul pământului” a lui Core, Datan și Abiram. Nici tu nu ai
LIVIU AUREL DIACONU
96
cules, dar de ești răzvrătit nu îți va fi taină întotdeauna. Măcar
conținutul istoriei recapitulează-l și ia aminte ca să nu ți să se
recapituleze soarta.
626. Legile grupărilor secrete, legile albastre, legile de caste, sunt
mereu în lume din începuturi Egiptene, în vulgul țării, în provincii
romane ca și pentru plebe astăzi, de unii din Irozii politici
guvernanți, spini înfipți și adânciți în coaste și grele năpaste.
627. Manierele, manierismele în cazuri de forță majoră, sunt păstrate
sau nu în mod invariabil în funcție de caracter…
628. Mijloacele de propulsie ale rușinării tale, timpurii sau târzii, se
fac direct proporțional cu înnămolirea conștiinței, în opoziție cu
mijloacele Domnului care converg, urmăresc în a te scoate din
ruina slăbiciunii naturii tale efemere.
629. Nașterea în credință curată se face la termen, nu din idolatrie,
deci fiind fiu din curvie.
630. Natura este o carte care oferă pagini de vizitare și informații
utile și statornice mai mult decât… capacitățile de stocare,
conexiune și înregimentare de cărți a multor aparate mici
(kindle-uri), Isus din natură și Biblie, alături de experiențele
contemporaneității Lui, s-a autoeducat în copilărie… noi pe
care o prețuim mai mult?
631. Nu iubi cerșitul, chiar de ești sărac și amărât… caută-ți împlinirea
nevoii prin Hristos și dăruirea cuiva nu va avea însemnul
acesteia… Totuși nu te judec, tind să te-nțeleg… și îți promit de
poți și treabă.
632. Nu mângâia și alinta o sectă, nici o otrăvitoare insectă.
633. Nu te resemna în a iubi, resemnează-te doar când ești aproape
de mormânt, sau lasă pe alții a se resemna pentru viața ta,
culegându-ți roadele târzii ale cugetului
634. Oamenii tip Vip și populari, numai de stima lor au doar habar,
în rest sunt putrezi de murdari, mândria lor ne pune și mânia
la hotar.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
97
635. Orice tartor se va feri să fie martor, creierul central subjugă
chiar și independența conștiinței colaboratorilor, în a răspunde
în sinceritate în fața legii.
636. Părinții noștri antici curveau și se prostituau cu piatra și cu
lemnul pe lângă torenții apelor. Stră (Stră…) Nepoții lor vor
face același lucru cu telefoane tip: Blacberry „Curve” etc. sau
Smartphone „Lumia” (prostituată în spaniolă), calculatoare,
televizoare etc. ca să adâncească bine spini și cuie în palmele,
picioarele și coasta lui Isus, pe lângă torentele năvalnice ale
televiziunii și internetului modern.
637. Pentru trei nelegiuiri ale Japoniei, ba pentru patru, nu-mi schimb
hotărârea nici acum; pentru că nu au împărțit PIB-ul în creștere
cu statele subdezvoltate și nu s-au gândit la legământul frățesc
al G20 cu acestea. De aceea va ieși un foc din marginea lui și va
îneca și mistui atotsuficiența…
638. Replica-i benefică dacă literalitatea spuselor e clonă luciferică,
când argumentarea celuilalt e fățiș impură și are-n ea
doar zgură.
639. Șarpele a umblat cu o șiretenie plus Eva una, eu trebuie să
am pătratele pătratelor ridicării la pătrat a fiecărei generații,
bănuiesc, sau suma fiecărei om a fiecărei generații, de aceea
de multe ori lupta în sfințenie e atât de oarbă, dar nu-i
nici imposibilă.
640. Se va dovedi în ultimul ceas al istoriei că cinci clase de iubire
creștină practică fac mai mult pentru viața veșnică decât cinci
masterate, bacuri și cinci doctorate (toate luate la un loc în
tipuri de vârstă de educație), cu oameni mulțumiți de ei înșiși,
ambițioși spre popularizare, dar teribil autoînșelați…
641. Stinge și prima pipă a păcii a vreunui amic sau prieten dăruită
ție. Ești deja în război cu sănătatea, probabil cu familia,
cu tine însuți, cu bunul simț igienic, cu bugetul de rezervă și
cu Dumnezeu.
LIVIU AUREL DIACONU
98
642. Când te retragi de la proorocii lui Baal, trebuie să le ucizi nu
viața, ci tonusul și respectul de sine, care ei zic că e bun, dar se
găsește exercitat luptând împotriva Domnului.
Roata vieții
643. Cine are pentru alții doar obiecții, săturat va fi în viață numai
de corecții.
Sfâșieri de inimă în lacrimi constructive
644. Când te podidesc lacrimile succesului, să frângi imediat aripile
egoului și interesului.
645. Ce să mai zic, Domnul m-a ajutat când toți dușmanii și prietenii
mei credeau tocmai contrariul. Voi rămâne mai departe smerit,
căci a doua oară ei vor crede că mă vei ajuta și eu asemenea,
numai că Tu cunoști și mândria mea efervescentă din adâncurile
minții neîncercată încă, care din nou te poate face de rușine.
646. Lacrimile din burduf și sudoarea din năduf, fac în ceruri boom-uri
sfinte (laudă) pentru al nost’ smerit triumf.
647. Lacrimile tinereții formează sculptura de caracter a frumuseții
și tandreții, dar numai luându-le cu jugul proaspăt dulce-al
dimineții
648. Omul „întors” adânc în lacrimi și-n zdrobiri de Duhul a fost stors.
649. Orice copil trebuie să fie pregătit și dispus pentru a-și lua jucăriile
și să plece dacă ceilalți nu țin cont de jucăriile identității lui și de
sfâșierea de inimă că alții nu știu să se joace așa de frumos ca
el cu ele. Oricine ați fi, măcar anunțați-l.
650. Poți să ai haine doar moi, Poți să umbli în porfiră, Săracii de ce
sunt goi? Firimituri le dai în silă, și nu ai vreun pic de milă.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
99
Și iată că ni se întâmplă
651. Adevărul are cititori lesne convinși dacă i se dau argumente
potrivite. Prejudecata propriei biserici are doar măhramă și
poate comenta mult pe margine, se face că nu înțelege, dar
măhrama pică numai în Domnul, dar la vremea picării ei, ca și
a celei sulamitice.
652. Ca pieton sau biciclist, se întâmplă că mașini trec la câteva degete
sau un deget de tine. La mijloc este doar degetul lui Dumnezeu,
măsura brațului Lui ocrotitor, pentru a înțelege aceasta.
653. Când pleacă cocorul, știe că-i duc dorul, când pleacă cocoarele
ni se-ntâmplă-n viață ca și cu iubita, iubitul ca și cu odoarele.
654. Chiar de nu-ți dă nimeni aplauze și steluțe… le vei aduna totuși
pe cele de pe ulițe (Orionidele etc.)!?
655. Dacă ai intrat deja în gura lumii sau a satului, mestecarea se
face rar dar sigur, la fel și digerarea, ești înghițit de tot, doar cu
Domnul eu să trăiesc mai pot.
656. Doamne miluiește-Te, Doamne miluiește-Te, pentru că urmașii
lui Petru, Iona și Andrei… nu știu nici azi corect a prinde pește
(a evangheliza).
657. Domnul își păstrează dreptul de a da și binecuvântări nesperate,
necerute, neatinse ideatic cu inima, neanunțate la fel cum fac
oamenii care joacă la loterie. Dacă se întâmplă așa, ai un singur
lucru de făcut. Trebuie să nu îți atribui merite personale când
deja îi răzuiești, îl urmezi, respecți condiția și crezi respectiva
făgăduință biblică.
658. În cer și în iadul parțial nu se intră în ordinea înmormântării,
ci în ordinea alinierii la înviere, prima alături de transfigurarea
celorlalți sau a doua pentru pedepsire.
659. Între nr. 666, recensământul populației, controlul statal forțat
și dictatorial al sufletelor, controlul bisericesc arbitrar și
demagogic, e diferență doar de a nu fi cumpărați noi, creștinii,
LIVIU AUREL DIACONU
100
în dauna dezaprecierii vreunui text biblic și având temere de
autorități; atât cât nu se amestecă prea mult în ascultarea
noastră mai mult de Dumnezeu, decât de oameni.
660. La Armaghedon, lepădații feței Domnului se adună și se
răbojesc între ei, în timp ce în haosul creat solii și mesagerii
Domnului, oamenii evlavioși și model împart cuvinte de har…
celor ce au stat în neștiință și lipsă de cunoștința adevărului.
661. Nu mai puneți bani în punga lui Iuda, e o afacere ineficientă.
Dați voi mai bine săracilor.
662. O mulțime de întâmplări surprinzătoare cu mărunțișuri, pun
în degringoladă înțelepți vestiți și nerăbdători și o mulțime
de oameni mărunți, credincioși în lucruri mărunte, știu să
folosească ocazia aceea în mod util și corect, spre a demonstra
primilor înțelepți că înțelepciunea nu e o întâmplare, e rodul
predării față de Cuvântul divin.
663. Singurul motiv pentru care un viteaz este îndreptățit să țipe
este când o majoritate înspăimântătoare a propriei companii,
ridică arme și unelte de trădare contra țintei patriotismului lui.
Și chiar și atunci el încă răzbește.
664. Te mănânc (din priviri), au spus multe mame înainte de anumite
nopți de mare strâmtorare ale copilului lor delicat. Și când
copiii lor, din plânsete și pieire de iubire din cauză de foamete,
l-au mâncat, la propriu, s-au ținut de cuvânt. Supa de copil fiert
este în genere făr㠄delicat” și este nerecomandată biblic, dar
știut că se poate reinstaura.
665. Un vameș contemporan (om de afaceri) avea ziua lui de naștere.
Un înger a propus: „Să îl lăsăm să fie om politic, un mandat
de patru ani, ca dar de ziua lui…”. „E prea puțin”, au zis
ceilalți îngeri. Al doilea a propus: „Să-i dăruim numai noroc și
ajutor, să-l binecuvântăm peste tot, în toate căile lui, indiferent
de calitatea acțiunilor”. „E prea puțin”, au spus îngerii. Atunci
un înger conducător a zis: „Să-l invităm o zi printre cei ce i-a
năpăstuit, să dea împătrit și printre săraci și în necesitățile
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
101
stringente din lucrarea Domnului, și-l vom trece în Galeria Zacheilor
Postmodernității, în Revista Forbes în cer, dacă se va
nevoi la dăruire maximă”. „Este îndeajuns”, au repetat toți
în cor”.
Singur pe metereze
666. Pentru ce risc eu în viață răspund eu. Pentru riscul altora la
riscul meu, răspund ei și ei împart tresele și eventuale beneficii
de valoare și probitate morală.
Rostuiri de inimă bună
667. Când ești doritor de provocări, ofense și ocări sau ispitiri, șicane
și denaturări… îngerul care te veghează… își ascute sabia…
deja e scoasă din teacă. Îi lovești Stăpânul și aliații Lui, miei
îmblânziți de Mielul tuturor. Poate întârzie, dar ți-o va dovedi.
668. Cei ce nu-și pot ține viața se aruncă repede în lacul de suicid…
dar puțini își dau seama că a-și lua viața picătură cu picătură de
alcool, bob cu bob de cafea, fum cu fum de țigară, îngrijorare cu
îngrijorare, partidă de sex cu crescut copii din flori, este de fapt
povestea la fel de agravantă a celui pentru care viața este un dar
ce o irosesc. Fac aceasta fără a-i vedea și culmile de măreție și
gratificarea ei, nobilitatea optimismului și tandrețea înflăcărării
momentelor, nu puține de vitejie, dar de un destin veșnic.
Șiraguri de perle
669. „Accelerează repede, iubitule”, înțeleg Cântarea Cântărilor
unele fete… pe când înainte însemna ia-ți și tu un cal bun de
LIVIU AUREL DIACONU
102
rasă pură arabă, sau mai nou, englezească… sau în secolul
douăzeci măcar o bicicletă, dar și ei măcar.
670. Acum și azi să grațiem, găina, cocoșul și curcanul, să amnistiem
și de Crăciun și porcul, șobolanul. Vă garantez, nu vom fi foarte
pântecoși, dar mulți ani fiv-om fără regrete, ba și sănătoși.
671. Aici pe pământ sunt trei părți apă, o parte pământ. Cu trei părți
solemnitate în viață, responsabilitate, frică de Domnul, toate
acestea îți fac o parte nesfârșită de bucurie în Noul Pământ,
unde lucrurile vor fi cu patru părți super-bucurie și izvoare
multe, care alimentează această nesimulată-pământesc vioiciune,
puțin accesată feerie răpitoare a ei.
672. Am nevoie de un prieten maxim în ceasul al unsprezecelea al
ispitirii, impasului, lipsei financiare și necazului meu, al nopții
mele de strâmtoare sau de foame spirituală ori fizică. Ce trece
de aceasta se numește trădare și e tardivă, e prea târziu.
673. Având un dușman și fiind hotărât să-l sapi la rădăcină… apucă-
te… smulge buruianul, deci plivește-l și doar privește-l și
lasă-l să crească spre Hristos. Lasă dacă e cazul să smulgă El
planta caracterului. Tu doar fă ce ți-am spus. S-ar putea doar
să creșteți frumoși, prețioși și liber împreună.
674. Biblia este consilierul meu spiritual imbatabil în alinarea
metehnelor spirituale subscrise în tarele psihologiei moderne.
675. Bucurați-vă împreună cu mine de restul găsit în căptușeala
hainei și plângeți-mă cu amar și cu parastase dese, dacă am
obținut cu succes implantarea cipului cu marile mele avuții
în palmă sau frunte la discreție, fără discreția hoților, doar a
mâniei viitoare.
676. Ca să nu fii spulberat pe vârf de succes, fă-ți rădăcini adânci
cu multe fire pivotante de virtuți, până în centrul pământului
sau intelectului tău în conștiință și până în centrul dragostei Lui
senzaționale, spre revenire din ultima ta trăire în ticăloșie.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
103
677. Când e crah financiar în familia creștină, corbii, mana îngerească
în fel și chip, vin tot mereu de le-o alină.
678. Când erai mic în ochii tăi, Dumnezeul tău era Mare și foarte
aproape, când ți-ai pus ochelarii de vedere ai popularității,
Dumnezeul tău a devenit invizibil și netactibil.
679. Când ești în întuneric, lucrurile pe care le-ai făcut la lumină nu
îți folosesc aproape la nimic.
680. Când întâlnești un înțelept curat duhovnicește, să-ți iei noi
ținte și hotărâri, ca să stai la picioarele lui, să-i fi ucenicul lui
indispensabil. Harul dumnezeiesc te poate provoca astfel la
înlănțuirea vocației tale în ambiționarea capacităților, chiar
dacă lucrul acesta ar însemna fie numai antrenarea într-un
mentorat de învățământ la distanță, asociat cu întâlniri și
practică suflet către suflet în momente necesar alese.
681. Când ne vom întoarce privirile spre Acela pe care l-am străpuns
și un moment istoric unic va determina realist acest fapt…
atunci camera de sus… a iubirii apostolice, va fi închiriată până
la venirea lui Isus… și Duhul Sfânt va coborî în valuri de zece ori
mai fierbinți de dragoste, unitate, adevăr și daruri spirituale, ca
în ziua Cinzecimii odinioară.
682. Când o trâmbiță sună năvalnic, dar și cu tupeism de dominare
spre misiune, luptă creștină, reconsacrare și Duhul Sfânt tace în
tine, nu se entuziasmează deși ți-a vorbit până adineauri… apoi
stai liniștit… este cea înapoi spre Egipt, deocamdată.
683. Când speranța ta, credința ta, iubirea e supusă la presiune
maximă și nu știi încă rezultatul încercării cum e considerat în
cer, dă-i pe avarii poziționarea ta, raportarea ta la Dumnezeu și
prieteni ca să-ți înțeleagă cumva tulburarea sufletului.
684. Când ți se face o răscumpărare, să primești și să taci, este un
mare privilegiu, cea mai prielnică favoare și onoare.
685. Când tu ești pus(ă) pe șagă, atunci mi-ești cu mult mai drag(ă).
LIVIU AUREL DIACONU
104
686. Când umbli cu lingușirea după o anumită vreme, știi cum îi șade
și lui prăbușirea.
687. Când vezi că tu de fapt de la tine însuți nu poți primi iubire
de semeni și nici nu poți da, deși îți dorești aceasta, dar ești
un vlăguit, Isus îți amanetează iubirea Sa și exemplul ei e
dezvăluitor biblic de certitudini de iubiri și de transformări de
suflet perfecte.
688. Când zici „Evrika” și ai descoperit chiar și America, când zici
punct ochit-punct lovit, țintește-ți gândul către Alfa și Omega
desăvârșirii cunoștințelor tale, la statura plinătății Celui Infinit.
689. Când zici mereu doar Osana, te rog fii un măgar, spre tine nici
nu te uita.
690. Cărturarul acestui veac are o grămadă de cărți netrebnice și
vorbărie audibilă netrebnică pentru ochiul tău spiritual.
691. Câte cetăți și biserici avem… atâția dumnezei Live, atâtea
televiziuni, radiouri, conexiuni și legături internet… cum erau
în vechime idolii lui Efraim și Iuda… și nu ajung decât la o
mare apostazie bisericească, națională, de toată frumusețea…
pardon, sluțenia.
692. Cea mai tare găselniță a iubirii este să încerce să-și aducă
aminte de greșelile trecutului lui și celor din jurul lui și să
constate că nu mai poate… Acesta are parte de un Alzheimer
frumos lucrat de Domnul.
693. Cel mai mic păcat în genere este ca și gura și zgomotul gurii tale
suficient de mare ca să declanșeze fisiunea unei avalanșe pe
munte și îți poate fi fatală dacă te afli sub unda ei.
694. Cetatea Noul Ierusalim e frumoasă foc și ne poartă noroc.
695. Cine are inima mică sigur moare de oftică, cine are inima mare,
nici chiar capul nu îl doare…
696. Codul civil biblic al lui Dumnezeu… stipulează că Dumnezeu
poate divorța de biserica Sa, oricare ar fi ea, sau parte a ei,
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
105
dacă o prinde în minte flirtând cu Antihristul, sau cu alte erezii
dăunătoare… sau idolatrii postmoderne.
697. Contactul dintre fața ta ca o cremene și pârâitul spinilor veseliei
lor, îi aprind pe ultimii și ard împreună cu totul, fără de vreo
flacără prealabilă.
698. Cred și ce nu înțeleg, acționez și pe baza celor nedeslușite total.
Dumnezeu locuiește și în întuneric… luminând măcar cu stele.
699. Creștinii nobili nu-s dresați de bani sau răsfățați dar egoiștilor
(celor lacomi), sigur le-ar trebui o botniță la ochi, portmoneu
sigilat fără acces (card fără a știi parola sau nr de cont) și
mâinile legate pentru eventuale cumpărături de scumpeturi.
700. Creștinii tari, tezaurizatori în Scripturi trebuie să fie cu un simț
de discernământ, referențial, interconexional, analogic al
adevărului bine conturat, iar nu doar papagali pentru meiul de
premii și popularitate.
701. Cu capul în nori nu vezi soarele, cu capul în stele rareori discerni
în curăția Lui pe Dumnezeu, dar cu capul în nisip ești un solitar
depășit și poți să ratezi clocirea suficientă a ideilor tale, pentru
că alții calcă foarte des pe acolo.
702. Cu stomacul gol s-au născut toți, dar din prea multă îmbuibare,
o mulțime ajung în mormânt.
703. Cuvintele fără acoperire nu fac drum spre nemurire.
704. Dacă Adevărul va fi dat la moarte pe roată pentru nesupunere
față de adevărurile corect politice, dar pline de măduva
corupției, oamenii se vor ralia a se deosebi în fapte ca unul
din zece mii, în a fi oameni semne, în a fi oameni de vitejie în
salvarea lui și chiar dacă numărul lor e puțin și rentabilitatea
socotirii judicioase a însemnătății acestui lucru pare mică,
totuși vor repurta clar victoria și diferența de onoare.
705. Dacă ai disonanțe și dizarmonii în înțelegerea viitorului lumii,
spune-i lui Dumnezeu să îți dea partitura bucuriei Lui în cei
credincioși în acele vremuri, apoi fă prestanță în alăturarea ta
LIVIU AUREL DIACONU
106
cu mine, în mulțumiri pentru că deja ne-a ascultat ruga cea de
la El încântată.
706. Dacă ai fost un teribil spiritist și vrăjitor, mai este har, Isus cred
că și la tine s-a gândit când a dorit a bea în Ghetsimani a treia
oară din nobilul pahar.
707. Dacă ai integritate nemituită, compasiune și hărnicie… și-mi
sunteți prieteni,… restul se mai trece și cu vederea.
708. Dacă ai năluci, nu-ți mai dau nici coji de nuci și poate nu te pun
pe ele pe genunchi, iar pentru ceaiul reflecției tale teologice
și pe cel din paie și mălură ale multor contemporani teologi,
nu-ți mai dau crezare totuși; dar cer același număr de cărămizi
cu care să astupi spărturile care ți le-au făcut teologii propriei
biserici, față de un adevăr incomod, dar foarte glorios, sau
chiar mai multe.


Publicat de: Diaconu Liviu la data de: 21-10-2014, 6:52 am
Cuvinte cheie: debut literar bazat pe 0 notari

Adauga acest text literar in colectia personala Adauga la favorite Recomanda aceast text literar prin Yahoo Messeger Trimite pe YM     Recomanda aceast text literar prin E-mail Trimite prin e-mail Raporteaza continut inadecvat Raporteaza neadecvat! 

Comentarii la acest text:

Nu sunt comentarii la acest text!

Adauga Comentariu


   Recomanda aceast text literar prin E-mail Trimite prin e-mail
Expeditor: (nume prenume) *
Destinatar: (nume prenume) *
Expeditor: (e-mail) *
Destinatar: (e-mail) *
Mesaj Personal

*
* campuri mandatorii

Citatul ZileiCitatul Zilei  Vreau Citatul Zilei pe Site-ul Meu Vreau Citatul Zilei pe Site-ul Meu
Betia este sinucidere temporara; fericirea pe care o aduce este doar negativa, o incetare momentana a nefericirii.
Autor: Bertrand Russell - Categorie: Betie .

Intelepciune.ro va recomanda


Fara Poza

Boris Ioachim
"Ce este pesimistul? Un optimist bine informat." Grigore Moisil "Poeţii nu se ruşinează de propriile experienţe - ei profită de ele." Friedrich Nietzsche
S-a nascut in data de 25-Ianuarie-1967
Oras: Săveni
Judet: Botosani
Varsta: 54 ani
Membru din: 13-Octombrie-2008
Texte publicate: 465

Ultimele comentarii:

Elena Movileanu - 14-03-2021, 7:00 am

Contact Cultural - Mircea Duca - 04-12-2019, 1:27 am

Silvia Bebereche - 18-10-2018, 12:17 pm

Contact Cultural - Mircea Duca - 10-10-2018, 8:03 pm

Contact Cultural - Mircea Duca - 24-09-2018, 11:31 am

Silvia Bebereche - 22-09-2018, 9:30 pm

Contact Cultural - Mircea Duca - 22-09-2018, 5:40 pm

Membrii Intelepciune.ro recomanda


Fara Poza

Elena Movileanu
S-a nascut in data de 11-Iunie-1987
Oras: Iasi, Judet: Iasi
Varsta: 34 ani
Texte publicate: 95


Fara Poza

Mihaileanu Laurentiu
S-a nascut in data de 10-Noiembrie-1953
Oras: Cluj-Napoca, Judet: Cluj
Varsta: 68 ani
Texte publicate: 17

Home | Citate Celebre | Citate Noi | Citate Populare | Autori Celebri | Proverbe | Calendar Autori | Pagina Mea | Pentru Site-ul Meu | RSS | Contact
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Copyright © 07.2007 Intelepciune.ro - Toate drepturile sunt rezervate
Creat si intretinut de Mican Daniel
Creative Projects