Home     Librarie Online     Citate Celebre     Autori Celebri     Proverbe     Cenaclu     Adauga Text Cauta Citate


     1001 Picuri de STRĂFULGERARE SFÂNTĂ partea a 2 a - back


138. Adevăratele concedii după muncă abundentă se petrec cam
patruzeci de zile pe munte cu Dumnezeu, o zi liberă de stres în
groapa cu lei, în groapa crizei de lei sau pe Insula Patmos fără
griji decât de scriere și desfătare priveliști vizionare. Ferice de
poporul care și-l va petrece acum la vremile sfârșitului astfel.
139. Limba este aprinsă de focul gheenei și prin scânteie din amnarul
de informație de sorginte electronică, care este muma
deșertăciunii ei.
140. Dacă te tocmești cu banii cu Satana ca să treci o punte, fii
înțelept și dă-i un fișic de bani falși, iar pe cei adevărați dă-i
Domnului.
141. Problema fundamentală a unui om este și aceea că el se întinde
cu o plapumă reală și de trebuințe personale de trei persoane
sau mai multe, pe când alții degeră de frig și stau neputincioși
și neînveliți.
142. Cuvintele consemnate în spirit de rație nu pot spune foarte
multe despre marea grație.
143. Nu trebuie să fii mult timp fanatic ca să devii la semeni antipatic.
144. Omul rău din axa răului are viață de balaur cu multe capete.
Mult timp stă nehotărât dacă să facă o hoție, o curvie, o
ucidere, o neascultare fățișă etc. din cele multe ale capetelor
lui de acuzare probabile și coarnelor lui lăsate libere crescute
încă din tinerețe, dar cu lipsă de dorință de educație și respect
social integrat inimii lui.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
35
145. Un gram de nebunie în creier e mai periculos decât explozibilul
nuclear. Are fisiunea în luni și ani de după fosta slavă și așa câștigată
cu greu de oamenii simpli. Gramul cu pricina îngustează
chiar și căile potențial-curgătoare cu vână a înțelepciunii.
Înseninări ale sufletului
146. Când Meșterul strică un vas bun, drege altul de frică… unul care
să nu fie așa nefolositor și nebun ca uzitarea profană a primului.
147. Ultima ta resursă, conversație, să fie te rog din a Duhului Sfânt
sursă, a Lui revelație și să fie pornită dintr-o bunătate a inimii și
din curăție și nu din a vicleniei cursă.
148. Când mergi cu dragostea, cugetările, caracterul către plus infinit
atingi Infinitul și îngerii din Infinita Dragoste, când mergi
către minus infinit atingi esența și experiența în răutate,
pervertire și mistificare a șase mii de ani de păcat ai îngerilor
răi și a Satanei.
149. Când pornești cu aclamații, dă-le doar Domnului Tău cu frații,
osanauri libere-n pulsații, dă-I și cuvioase ramuri de finic în
considerații, ca să-i fie bune pentru viitoarea Lui recunoștință-n
inima-I fraternizând cu noi în sații, dând Duh Sfânt, prestigiu,
reconsiderații sfinte, nobil reputații.
150. Cu „răbdarea personificat㔠la cârma sufletului tău, treci și
marea vieții.
151. Dacă a doua jumătate a ta este Biblia și cea a forului inimii în
iubire va fi una după Biblie.
152. Dacă găsești ceva mai fermecat decât „naturalețea firii” trebuie
să încerci, dar tot trebuie să te întorci înapoi subjugat de
a ei neegalare.
153. Scopul mântuirii autentice prin Hristos scuză mijloacele oportuniștilor
așa-zis creștini, având funcții bisericești sau de stat
LIVIU AUREL DIACONU
36
prin lepădarea lor de la fața lui Dumnezeu, iar social prin
nerecunoașterea lucrării lor întocmite religios.
154. Omul pentru adevăr de este militant și îl trăiește are ca
ajutor îngerii, pe Răscumpărătorul, prietenii adevărului siguri
ca garant.
155. Când umbli cu lingușirea, după o anumită vreme știi cum îi șade
și lui prăbușirea.
156. Te dai mare, te dai mic ca să rămâi în ochii unora tot mare, iată
după ce aleargă unii în orice zi de sărbătoare.
157. Cred și ce nu înțeleg, acționez și pe baza celor nedeslușite total.
Dumnezeu locuiește și în întuneric… luminând măcar cu stele.
158. Uite cum stă în har viața și afacerea, răsplătește binefacerea.
159. Dacă vrei să pui inși în uimire spune-le doar de nemurire, despre
doar Nemuritorul, doar El în aceasta este sigur, singur Vrăjitorul.
160. Dumnezeu îți dă har și îți bagă și în traista personalității caracterului
când tu ai cultivat vicii, dar nu fi neam de traistă și
nefolosind-o pe ea personalitatea tu la maxima ei capacitate, ci
doar risipind-o, chiar acesta e rostul lui de ți-o trimite.
161. Când speranța ta, credința ta, iubirea e supusă la presiune
maximă și nu știi încă rezultatul încercării cum e considerat în
cer, dă-i pe avarii poziționarea ta, raportarea ta la Dumnezeu și
prieteni ca să-ți înțeleagă cumva tulburarea sufletului.
162. În ceruri, în Noul Ierusalim, fiecare intrare are o parolă verbală
posibilă, dar generală în afară de cea a numelui tău unic:
„NAMEXYZ & RECUNOȘTINȚÔ pentru că toate ți-au fost prin El
și sunt posibile prin neasemuita, sublima, cucernica neprihănire
a Lui în drumul vieții pământești, doar prin credință.
163. Dacă ești mereu prolific, nu-ți dau titlu onorific, te probez în fel
și chip, poate fi-vei și vreun post-modern martir pitic, fără să
scâncești vreun pic.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
37
Armata e cu noi
164. Cine intră în oastea lui Hristos și a doua zi deja strigă: „Hai liberare”,
nu e demn de serviciul funcțiunii. El nu va mai ieși vreodată
de acolo, așa plăcut, dureros de dur și dulce e jugul Lui.
165. Coranul memorat bine este răsplătit cu arme (zicea o știre de
ziar)… Sabia cu două tăișuri, Cuvântul, Biblia, este arma mea
preferată… Iar prin fulgerarea textelor, ei memorizate… mă simt
onorat și eu și alții de acest super sistem de apărare și atac… dar
în Duhul și în adevăr, nu ca o concepție războinică umană.
166. Dacă în relație și cooperare cu mine mereu tu ești obtuz, e ca și
când mi-ai da în piele de fiecare dată o frântură de mică schijă
de obuz.
167. Din armata țării e mai bine să fi clasat, dar din aceea a
propovăduitorilor Evangheliei, e mai bine să nu vrei să fi scăpat.
Acesta e un patriotism de excepție și excelență care determină
corect în înțeles toate celelalte cauze nobile ale omenirii.
168. Înainte de a purta un război crunt, dar necesar, trimite o solie
de pace. Nu te considera viteaz când în luptă ai învins doar
dezertori, oameni ce trăiesc liniștit, neemancipați în tehnologia
de război și nerăzboinici. Vitejia e tocmai lupta unor forțe de
logistică contrarii.
169. Omul bun doar de paradă, chiar de-i general suprem, în război
va fi doar pradă, moartea lui e un consemn.
170. Tot ce mișcă ca oșteni, trebuie a fi numai patrioți, viteji, netrădători
și demni.
171. Legea civilizației e opusă cu legea junglei. Legea civilizației
înseamnă că cel mai tare pe domeniu slujește toți inferiorii și
pe toți mai slabi decât el, în ce e el cel mai tare. Și fiindcă nu
a fost adoptată, nici nu se susține, și e uitată în simț peste tot,
era doar o junglă politică peste tot și doar dictatură tribală
democratică statală.
LIVIU AUREL DIACONU
38
172. „Tată, îi spune Dumnezeu Fiul către Tatăl Său, am o întrebare
așa mai intimă: „Au trecut 2000 de ani de când m-am jertfit
pentru ea, 6000 de la creațiune, 3500 de la ieșirea din Egipt. Să
mă mai căsătoresc sau nu cu ea, cu biserica?” „Îți dau un sfat,
răspunde Tatăl: Ademenește-o, încearc-o în tentații, dar și cu
îndurări în încercări, arată-i casa Ta, cântările de nuntă, palmele
străpunse și frumusețea Ta fermecătoare de acum. Dar lasă și
pe Rivalul Tău să încerce a o cuceri. Dacă rezistă tentației, va sta
cu Noi pe tron. Fii Mire deci, optimist pentru că la cruce ai mers
până la capăt, o nuntă Facem în viață, dar nu contează timpul.
Și sunt Încredințat totuși că Îți va cădea în brațe.”
Culorile iubirii… Absurditatea superstiției
173. În calea unei pisici negre, sau altfel nu mai știu, a trecut un
om negru parcă sau îmbrăcat în negru. Pisica s-a dat înapoi
douăzeci de pași. Ah, mi-am adus aminte. Omul ăsta lasă ușa
deschisă și mâncare pe masă. Altă dată a trecut un om alb
sau îmbrăcat în alb. Trebuie să mă întorc la casa lui. Are mulți
șoareci care dau năvală hai-hui când nu e acasă. Ultima dată a
trecut un om îmbujorat și îmbrăcat în roșu. Ah, trebuie să mă
pripășesc pe lângă omul acesta vesel și fericit, voi trăi numai
lângă sobă, și s-a luat după el. Noi facem diferență că o pisică e
neagră. Ea nu face când omul are culori diferite.
Din voce de… conștiință
174. A sosit ceasul ca domniile lor guvernați, președinți, conducători
regionali, districtuali, județeni, orice damă în toate acestea să
nu-și dea cu fardul roșirii lui Sigismund, să lase de bilete de
respectare de cuvânt și trecere a vorbirii lor lămurite morale în
trâmbițarea Cuvântului Viului Dumnezeu a mesagerilor acestor
timpuri, în ridicarea în vitejie spirituală împotriva întocmirilor
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
39
religioase papale, atee, a oricărei filozofii contrare Scripturii
etc. care abrutizează și alienează omenirea.
175. Accesul laicului la ispășire este diferit și mult îmbunătățit față
de accesul pastorului, clerului la ea. Luptând mult timp față de
cunoștința ei, în cele din urmă i se poate refuza. Vezi și fii lui Eli.
176. Constituția „Conștiinței” vis-à-vis de Parlamentul bicameral
Duh Sfânt − Cuvântul Viului Dumnezeu trebuie păstrat mai pe
sus de așa zice statul, biserica locală ori națională, ori vreo altă
formă de justiție infailibilă, dar profund arbitrară în chestiune.
177. Dacă Dumnezeu ți-a lămurit un prim cuvânt din Scripturi prin
Duhul Sfânt, deja ai vocație de… teolog.
178. Dacă te-am prins printr-un șiretlic, nu-mi fi tu pururi inamic.
179. Dacă tu într-o slujbă, funcție, ești deja cu mâini de binecuvântare
și ordinat, uns, votat și-ngăduit și chiar în haine investit… de ce
încerci a le lepăda și a umbla doar travestit?
180. Dacă vrei să scoți unt proaspăt din filozofie naturală, teologie
naturală și experiență curat-duhovnicească laică, aruncă untul
cel vechi, expirat din magazinele celor docți în postmodernism,
în nihilism infiltrat până în concepțiile cele mai îndrăgite cândva
chiar și ție.
181. Încercăm să fim integri… și dacă reușim suntem doar nobili ai
inimii și nu suntem mai buni decât oamenii negri.
182. La categoria cântatul cocoșului ghetsimanic pentru înaltă lepădare,
neanonim… în subsolul paginii gradului superlativ absolut,
cel mai mare dintre păcătoși… la rândul… cu titlul mare…
la contemporani… celebri… în cartea Guiness Book a cerului…
sunt EU… și am puțini rivali, potențiali candidați conștiincioși în
a spune aceasta.
183. Ochii Domnului scanează, interceptează, monitorizează gândul
tău, viața ta și tomografiază interiorul sufletului tău, văzând
binele și răul. Ochii Lui sunt un foc ce pătrunde adânc dar care
curăță, taie, mistuie, leagă și purifică lăuntrul inimilor.
LIVIU AUREL DIACONU
40
184. Recomandarea continuă a mâinilor bătucite, bate 100 pagini
scriere psihologie prietenească derapantă despre indivizi
din biserică.
185. Steagul dragostei flutură a neatârnare, a tărie-bravă-nduplecătoare,
a hotărâre, chibzuință, iscusință în mânuirea lui,
zdrobind ispitele-redute-crunte și în purtarea lui în vitejie, curaj,
cu-nflăcărare, murind sau nevoind în răni a-l ține sus în vârf în
inimă sau munte.
186. Ultima soluție înc-o revoluție și reformă cu păcatul și din păcat
dacă el te-a învins din nou și persistă. Un gest egoist este prin
repetare deasă un act suprem al lașității.
187. Unii deja au fost „unși” din cauza păcatelor lor continui… dar cu
„smoala” focului iadului, adică cu ceva mai rău decât izbucniri
atomice… cu hula împotriva Duhului Sfânt care accelerează o
pedeapsă contemporană pe care și eu sau noi le vom vedea
înfiorându-ne de iubirea divină că am fost aleșii Lui aproape
predestinați. Vom vedea dar și crunta pedepsire a altora deja
oficiată pentru că au ales răul predestinându-se singur lui.
188. Ziua când vrăjmașul tău, rivalul tău, averea lui, prestigiul lui este
în mâinile tale la discreție, este ziua în care îl anunți doar că
răsplătirile sunt ale Domnului și tu vrei să te bucuri de acestea
și de îndelunga ta răbdare, de înceata mânie a ta ca cea a
Domnului și rar a omului și circumstanțial local a mea și a ta.
Epoca post Steve Jobs
189. Aș renunța la toată tehnologia din casă pentru o zi sau o viață
alături de „Prințul Învățătorilor”, simplul Isus Hristos, chiar de
aș trăi cu El vremuri de amisch.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
41
Cuvinte cu farmec potrivit
190. Trei lucruri să nu le cumperi așa des și vei fi mai avut cu peste
20%. Untdelemn de dresuri, țigări, alcool ba chiar și patru,
un spirit laodicean ce își face socotelile fără Dumnezeul lui de
afaceri.
191. Cine alungă un om, un suflet al lui Hristos de la poarta cerului
și de la crucea lui Hristos, nădăjduind încă iertare și ispășire
răscumpărătoare, rămâne mai sărac cu spiritul lui pe pământ,
în cer cu un prieten și cu o stea plină de strălucire în coroană.
192. La x (La mine 15) ani de la liceu… facultate (eu doar 2 ani, apoi
abandon) etc… cât poți socoti un gunoi pentru Hristos, o daună
ireparabilă în viața versus înțelepciunea Lui Dumnezeiască?
193. Pentru mine ocările sunt ca bătaia vântului în frunze când
înmuguresc în Hristos, în destulă siguranță. Iar dacă e un vânt
mai tare, știu că urmează și bătaia… Și dacă frunza are înscrisul
„blândețea mieilor”‚ nu rămân batjocoritorii de rușine că
Dumnezeul meu e viu care știe și de persecuție contra alocuție?
Pică frunza fără floare și rod în mod obișnuit ? Ăsta-i rostul ei.
Gânduri… tămăduitoare de suflet
194. „Mișcă-te o dată”, în copilărie, „vino repede iubitule”, sau
„accelereaz㔂 în adolescență rar și tinerețe des cum și „hai
odată, mototolule” de mai târziu, reprezintă esența comportamentului
lui și a ei, fiind la început prin întruchipare falică
spusă de părinți, continuată și desăvârșită ulterior prin alegere
personal verbală. Dacă vâna vorbelor înțelese tipologic ar fi
totdeauna doar cea din adolescență și tinerețe, am câștiga o
reprezentare de cinste a lui Isus înaintea privirilor comune ale
cerului, oamenilor și familiei în genere.
LIVIU AUREL DIACONU
42
195. Cuvintele care răcoresc sufletul sunt veștile bune în necazuri,
revederile de mult timp, iar cele care îți încălzesc inima sunt
reprezentate mai ales de bucuria salvării rudelor tale și de fapt
a oricărui suflet ce e mort în păcate.
196. La cinste prețuiește-a ei vigoare, de nu curând chemat vei fi pe
la răcoare.
197. O viață plenară este o viață în care frica de iad nu-și justifică
talentul ei de a băga în sperieți… un talent ce trebuie îngropat
pe veșnicie. Nu frica de Stăpân te duce la dobânda fericirii tale,
ci justețea concepțiilor și principiilor unei lumi mai bune.
198. Orice cuvânt bun, cu har, milos, tandru, înseninat și înțelept dat
aproapelui sau familiei, e de fapt un suvenir de înaltă clasă pe
care i-l oferi inimii lui.
199. S-a ajuns, deși încă nu pot generaliza 100% că a fi devotat
propriului partid este aidoma cu a fi devotat bisericii în care
te-ai născut, însemnând total opus cu a fi corect devotat țării
și mai ales Împărăției Cerurilor. Aceasta datorită independenței
politice și bisericești egocentrice față de voia Domnului și
relevanței tradiției în dauna Cuvântului ori întortocheatei așa
zisei-perspicacități a omului lipsită de Harul Divin. Tot harul
va fi în dauna echilibrului lui în cei mai simpli și cei mai onești
dintre cetățeni și dintre biserici.
În arbitraj moral… duhovnicesc
200. Arbitrul așa zis al adevărului care și-a cumpărat fluierul de la
căpitanul vreunei echipe în luptă fără cercetare concludentă,
poate transforma în blat însuși mântuirea lui și a celor din
jurisdicția lui.
201. Ca dumnezeu al veacului 21, a fost din nou votat cu peste
două treimi voturi… marele Lucifer. Ferice de cei ce au votat
împotrivă.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
43
202. Ca să nu-ți dai autogoluri repetate în onestitate intelectual-
morală respectă virtutea cooperării, a punerii pe toate
fațetele a problemei, a respectării drepturilor tuturor și vei
îmblânzi și marea dacă vei face așa și pe Antrenorul tău Duhul
Sfânt; la următorul meci Îi vei mulțumi ca să te lase în echipă.
203. Ca să rămâi în Liga Mântuiților… uneori trebuie să dai bătrânului,
(bătrânilor) arbitru(i) moral(i) al sinagogii, să te acopere
de vina ta, sau chiar fără de vreo vină, doar aceea că lucrul
acesta e necesar, dacă nu vei fi dat afară. Dar măcar rămâi
demn și mult mai mântuit.
204. Când oameni de nimic sunt martori în justiție… Justiția toată
are marca prestigiului lui Pilat indiferent de cauza celui nobil.
205. Când scopul scuză mijloacele, călcarea de poruncă, cuvânt
în dauna promisiunilor politicului, devine suma lipsei sale de
transparență a integrității lui moral-spirituale.
206. Cugetarea spirituală e înfruntată de obicei cu arme filozofice,
raționale și aparent determinate științific, dar ea străpunge
întăriturile lor foarte lesne și merge mai departe invincibilă în
puterea unită a Cuvântului…
207. Cum poți fi tu temerar când tu stai doar sub umbrar?
208. Dacă Dumnezeu și-ar călca un jurământ, o poruncă un cuvânt,
s-ar rade, căci are părul lung potrivit. vezi Cânt. Cânt și
Apocalipsa, S-ar autodestitui, S-ar sinucide și Ar lăsa să funcționeze
doar coduri inteligente robotuite de deștepți integri,
ar lăsa testamentul acestora cel puțin să nu-L învie din vreo
necesitate de neînțelepțire.
209. Dumnezeu Baal modern „calculatorul” doarme. (It stand by),
este în călătorie… pe Google, You Tube, Yahoo etc. se gândește
la ceva… (deci procesează) și se va trezi… (o repornire, după o
durată dată.)
210. Dumnezeu își păstrează o armată de laici tari în Scripturi, ca
rezerve pentru când teologi, pastori înregimentați cunoscuți ca
LIVIU AUREL DIACONU
44
fiind fruntași de frunte ai cercetării Bibliei, vor primi cartonașe
roșii veșnice ale fariseismului lor predominant.
211. După o baie publică de fluierături, scuipări, bârfe, dispreț și
ocară cu tot tacâmul, cunoști cum funcționează arbitrajul curăției
tale sau insatisfacția petelor demnității tale pierdute și
neispășite la timp de Isus.
212. Evanghelia ne înstrăinează de vechi prieteni lumești și perverși
chiar și din biserică, dar ne oferă și prietenii noi nebănuit de
folositoare și încântătoare spiritual.
213. Fluieră la porumbei ca să le fie lin și ușor ridicarea și zborul,
fluieră la oi… și vor lua drumul corect al pășunii, fluieră la câini
și își vor ascuți simțurile poate e vreo primejdie, fluieră la lași,
trădători, curve, la neomenoși… și apoi lasă-te de fluierat, căci
te alegi posibil rănit de aceștia… și mai ales nu fi o pricină tu de
fluierare…
214. Într-o încleștare de înclinare balanță de soartă pe viață și pe
moarte, Satan îți șoptește: Lasă entuziasmul, nu fi, nu sta de
partea cea bună. Fii neutru. Meroza. Stai deoparte. Dar tu cu
harul dobândit tot nu vei fi așa și vei fi de partea Mielușelului.
215. La Ziua Judecății, Cel Îmbătrânit de zile își ia ochelarii și privește
greșelile mici, neînsemnate, talanții necultivați suficient,
păcatele mici printr-o lupă sau dioptrie mare, după adevărata
lor însemnătate în fața Lui.
216. Lasă-Mă să nu te las în păcat, Vreau să ai suflet schimbat.
217. Matematica iertării se oprește la numărul tuturor iertaților ce
ți-au greșit… și nu la numărul tuturor iertărilor… cu scop în sine
de rivalitate, de obținere a vreunei indemnizații cu coeficient
la Casa de pensii, bancă sau card remunerativ, ori vreun locșor
înalt în Împărăția lumii.
218. S-au înmulțit din nou cuvintele setoase de sânge, cetățile sunt
ca forfecarul, iluștrii omenirii devin nemintoși etc., o vreme
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
45
biblică în ansamblu… Ferice de cine compară totul cu o unitate
scripturistică de măsură, căci va fi un judecător echilibrat.
219. Scrierea de adevăruri nepopulare, căci sunt multe din acestea,
nu i-ar face pe scriitorii acestora să se gândească la profitul
publicației, pentru că ei o împart cu prețul riscării reputației și
chiar a libertății lor religioase și naționale totale, fiind formatori
de opinii nepopulare. Ar fi clasați ca disidenți înrăiți ai religiei și
urmăriți ca și Ilie…
220. Și impostorii sunt eroi, dar doar ai ciudățeniilor lor exclamative
și filozofice, dar cei care stau la sfatul lui Dumnezeu, sunt doar
robii cu voia unui Dumnezeu care exclamă: „În sfârșit, am găsit
și eu unii pe care-i pot face din ratați și itineranți simpli, giganți
ai credinței și misiunii”.
221. Singura calitate de geniu a omului de nimic, este să fie un
ghimpe și un persecutor în coastele omului dreptății, a omului
ce se reazămă pe Dumnezeul său. Singura lui meserie și vocație
este conspirația lui. El este un genist de mare efect în slujba
celor ce au puterea.
222. Un jucător „bun”, țintaș desăvârșit, este acela ce de trei ori
lovește bara stângă laterală, de trei ori cea dreaptă, de trei cea
transversală, iar a zecea oară trage cu sete în portar (toate pe
bune), toate din zece fix încercări, băgându-l în poartă, dar nu
mingea, prietena în fibrilație, necesitând resuscitare de urgență
în fața națiunii, antrenorul dușmanilor în spital, casele de pariu
în faliment, echipa ta de suflet în doliu, spectatorii în amuțeală,
iar jumătate din țară închid televizorul luând medicamentele de
inimă, când scorul e 0-0 și are dreptul același jucător la lovituri.
El e „bun” și neegoist, alături de portarul tău. Pe când portarul
oaspeților a zecea oară bagă golul… din prea multă indulgență.
223. Când totul e ok abia poți să și glumești sau glumesc despre
ce-ar fi fost dacă nu s-ar fi rezolvat
LIVIU AUREL DIACONU
46
224. Calculează cât calculele lor totale (financiare și intelectuale de
orice tip) astfel încât să iasă suma totală a ceea ce le-a ieșit din
calculul imaginației lor limitate
În școala uceniciei
225. „pavele” − Locul în care se justifică posibila lucrare a lucrătorilor
biblici, misionarilor, meseriașilor creștini care merg pe urma ta,
Pavele.
226. A știi să iubești e un privilegiu, a iubi când nu te mai iubește este
o surpriză binefăcătoare și mult regeneratoare, spre vindecare
totală a cicatricei disensiunii.
227. Atenție, entuziasmul excesiv bate rațiunea în echilibrului forului
ei interior.
228. Avem televiziune creștină, dar nu avem vis, vedenie (sau viziune).
E vorba doar de cauză și efect. Cine înlătura popularitatea
primei, se poate bucura dacă Cel de Sus vrea și Îi e în țintă de
privilegiile celei de-a doua, dar cu niciun chip altfel.
229. Când ești adulat și măgulit în mod neînțelept, este timp prielnic
și propice pentru a călca țanțoș în străchinile supei eului tău
făcut din elemente primordiale din sufletul tău, eu construit, din
bârfele lor ulterioare și acumulate din receptivitatea uluitoare
a mândriei tale vulnerabile, neeradicată definitiv.
230. Când s-a întâlnit sacul vechi cu peticul nou, fariseul și-a zis: „Se
merită o nouă ordine a lucrurilor”, adică am rezolvat deosebirea
de gândire a mentalităților, punem petic nou la sac. Numai că
peticul i-a stat împotrivă zicând: „Greșești și ești și orb, uită-te
ce mare sunt. Îmi sunt eu însumi de ajutor, constituindu-mă
într-un sac nou!”
231. Când stăruiește în chemarea și alegerea lui vocațională
economico-financiară în dreptate și nobilitate, spre înțeles de
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
47
dăruire sistematică în credință și pentru omul de afaceri, există
sigur… Zachei moderni. Sigur e mântuire cu putință.
232. Când te rogi Domnului despre bogați…: „Săracii, Doamne, ce
bogați sunt! și ce comoară pierd…”, Dumnezeu s-ar uita la
pungile lor risipite în plăceri și le-ar coase pe calea Lui…
233. Când tu ești la summit cu eul personal, Dumnezeu e la summit cu
îngerii, în a căuta căi înlocuitoare de neegoism și de pedepsire a
relelor ce survin din propulsia primului declarat deja eventual și
legal și constituțional.
234. Când uiți de tine în slujirea celorlalți și o ții numai așa,
Dumnezeu se gândește: „Oh! ce bine să-i fac acestui slujitor
atât de devotat?”
235. Când vorbești despre consens în credință, pentru necredincioși
(atei), în credința atee, toate acestea au sens, nici nu cred că-i
cu putință, pentru că nu cred că au variații ale necredinței
declarate.
236. Cât ai zice pește, Domnul tău te convertește, dar sfințirea cere
timp de o viață, chiar de curățire a solzilor multor infatuări,
necumpătări, grosolănii care te fac cam nefript în gust și în
caracter pentru cer.
237. Celor din zăduful zilei probabil le trebuie înghețată și atât, pe
când celor din ceasul al unsprezecelea, au nevoie să se angajeze
pe viață la un astfel de bun plătitor.
238. Este în viață un copil cuminte și cu fapte sfinte, îl propunem ca
matur, într-un fel găsim noi cum, ca un prinț ales ceresc și ca
vrednic președinte.
239. Cine spune stop cuvintelor deșarte… are circulație în ambele
sensuri a comuniunii iubirii Mântuitorului… fără limită de
viteză, până te trezești că vrea să te ia la El… căci ai ajuns așa
de aproape.
LIVIU AUREL DIACONU
48
240. Dacă cineva râde de creștinism în general, sau de creștinismul
tău, tu plângi și roagă-te pentru posibila soartă a lui veșnică
aleasă greșit prin înfumurarea scepticismului sau răzvrătirii.
241. Dacă i-ai creat tensiune și ceartă pacientului sau fratelui tău,
degeaba mergi cu tensiometrul la el în lucrare misionară.
242. Dacă în credință vrei reformă și revigorare, Domnul dăruiește
sigur biblic mult prisos în această frumoasă încântare.
243. Dacă moneda de referință a lumii ar fi compătimirea celuilalt
și suprema iubire de aproapele, costurile ar fi suportate din
priviri… fără nelămuriri și nedumeriri.
244. Dacă nu înveți o lecție, Dumnezeu nu te pune pe coji de nuci,
dar nici nu te trece prin elementele fundamentale ale credinței,
doar ca gâsca prin apă, vei repeta până vei fi tu însuți ca și un
dascăl bun.
245. Dacă te micșorezi, tu tot vei mai crește cumva cândva, dar
dacă nu crește El în ochii tăi, tu cum vei crește mai târziu? (Prin
același reflux de micșorare, nu-i așa)?
246. Dacă te-a prins oboseala și ațipirea la volanul vieții, poți ațipi
puțin, stând deoparte. Și lasă pe Domnul să dea făcliei tale ulei
și lumină, semn că ești cunoscut de El, altfel îți aprinzi singur
doar lumânarea morții tale spirituale.
247. Dacă un tânăr începe viața luând un jug al tinereții și ar termina
după aceea cu bucuria și distracția ei, ar învăța că echilibrul
adus de această dreaptă folosire și ar înclina cumpăna mântuirii
spre el mai repede decât cel ce se bucură, se distrează și apoi
abia dacă mai ia jugul. El nu și l-ar mai dori pe acesta, căci pare
mai fericită distracția.
248. Deși „Dragostea” se pare că te-a lăsat în ceață, te poți descurca
luându-te după luminile ei de poziție, în adevărurile dedicării
ei ție, călăuzindu-te apoi în tot adevărul și în locuri cu lumină
curată și perpetuă.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
49
249. Din surse demne de încredere, am aflat că unele din tabieturile
literare și verbalizatoare ale extratereștrilor, sunt reproducerea
și predicarea unei evanghelii diferită de cea veșnică și biblică,
căreia să ne pregătim a-i spune anatema…
250. Dumnezeu ne dă un deget. Noi Îi luăm toată mâna. Atunci El
binevoitor ne ia în brațe și ne poartă.
251. Există încă un soi de robi netrebnici descoperiți care se așază
primii la masă, leneșii. Ei sunt netrebnici chiar și pentru costurile
producerii mesei respective.
252. Lăudându-l pe altul, manifestând corect considerație apreciativă,
te ridici la valoarea unei concrete și juste aprecieri a relațiilor
sociale care merg împreună spre același țel al înălțării și
glorificării a ceea ce este esențial, demn, viabil în pulsul inimii
omenirii.
253. Lumea s-a emancipat, ceasul al unsprezecelea este schimbul
unu, doi și trei. Operativitatea terminării în timp util a unei
lucrări întârziate poate determina primirea ultimului eșalon
de bani. El va determina o plată harului pentru că ai fost om
adaptat în timp util și potrivit necesității urgente a firmei sau
stăpânului tău.
254. Mă bucur de Cuvântul Domnului ca americanii și forțele aliate
care au găsit o mare pradă, chiar nesfârșită de visterii și petrol
în Irak, Egipt, Libia și acum le vor și pe cele ale Siriei.
255. Măcar taxa de admitere la revărsarea Duhului Sfânt în limbile
străine, proorocie, cârmuire, ar trebui să fie plătite. Și când te
gândești că e fă____________ră bani și fără plată și nimeni nu cere cu patos
pe măsura darului, moare sistemul omenesc de educație de
atâta gratuitate…
256. Mireasma și parfumul faptelor și cuvintelor unui distins, om
de viță nobilă merge totdeauna cu mult înaintea apariției
chipului lui.
257. Nu mai e nicio frăție dacă nu e dragoste și omenie.
LIVIU AUREL DIACONU
50
258. Nu se face dragoste cu sila, evanghelizare fără Duhul Sfânt la
purtător, samariteanism faptic concret fără să necăjești clasa
protipendadă în cele ale milei. Mila aceasta o au prin părțile ei
importante făuritoare de trâmbițări televizioniste și internaute
dar lipsește cu desăvârșire la proba practică concret-urgentă
a nevoii.
259. Marea majoritate a umaniștilor moderni din universitățile de
azi ori iluștri ai lor, sau genii deja formați de ele de tot tacâmul
și diversitatea vor trece în probitatea morală lașă și stereotipă
a artei și geniului creator la fel ca a înaintașului lor Erasmus de
Rotterdam, îndată ce vor apare Lutherii adevărurilor prezente
generațional-contemporane.
260. Pofta − O mare insolență morală față de beneficiul de a răspunde
prețului ei altfel de cât cere ea pătimaș. Spre binele ei îi
trebuie tăiată aliura înspre beneficiul semenilor. Sinele poftei
întruchipat neegoist, nu va putea altfel al justifica în folosință
de cum gândește dorința lui, în chipul ei nesățios.
261. Prestigiul, fala muzicienilor etc., artizani ai creștinismului, s-a
ținut cu tăgăduirea de sine a lor și iubitorilor lucrării lor muzicale.
Acceptarea compromisului lor într-un obraz subțire perpetuu
și mustrată atitudinea, dar neacceptându-se reforma,
va constitui suma gafelor produse, datorată depărtării lor de
inspirația artisticului dat în prima parte pe cale oneros divină.
262. Prezentarea unui destin al unui fost mare ilustru doar cu tentă
romanțată față de realitate, formează o breșă de caracter și o
imagine literară cu dizabilitate spirituală în tonusul caracterului
lui și al cititorilor, mereu crescând citind-o chiar de la primul
înscris propozițional pronunțat.
263. Primul summit din istorie a fost Ziua (zilele) Cinzecimii, apoi în
Ierusalim, poate Antiohia, poate Patmos, și la Iov prefigurat în
cer prin reprezentanți. Când ne întâlnim doctrinar în camera de
sus, frații mei?
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
51
264. Prin raportarea la scala înțelepciunii omenești, intelectuale,
cunoașteți corect limitele și raportarea pe treapta la care ești,
nu suindu-te abuziv pe o alta, dar nici coborându-te în mod
nenecesar.
265. Problemele sunt ca florile de gheață de la geam, țin până răsare
Soarele Neprihănirii, cu aducerea primăverii, ca să le vedem în
realitate, în suflarea adierii înțelepciunii Lui în rezolvarea lor și
noi făcându-ne ca un copil neștiutor, dar încrezător la primire.
266. Scopul și durata vizitelor extratereștrilor sunt mandatate în
funcție de inimile lesne crezătoare și pline de curiozitate bolnăvicioasă
omenească… iar vizitele îngerilor buni… sunt pentru
aducerea luminii spirituale în mințile bolnavilor, păcătoșilor,
sau pentru vreo altă minune necesară.
267. Secta neutrilor partizani ai lui Meroza, leneșii neviabili vitejiei
creștine, fariseii, este o dominanță biblică care mai trăiește etic
și azi la fel ca în vremuri și începuturi precreștine, fiind vechea
cale de mijloc a religiei în haine noi și trebuie înviat simțământul
ei lăuntric că sunt pentru-contra adevărului, când nu va exista
posibilitate de abținere.
268. Timpii morți papă-i cu folosință la citit, ori altceva dacă poți,
chiar pe toți.
269. Un tânăr adânc politicos… are o inimă cu os…, nu defăimează
pe bătrâni… vorbește după ce vorbesc ei… chiar de așteaptă
multe luni… Dar dacă e ca Elihu, Îl mișcă Duhul… în Senat,
bătrânii au capul plecat… El predică ce toți înaintea lui, nu știu
ce e de predicat, căci nu le-a fost vreodată dat.
270. Unii tineri și nu numai, în fiecare seară prin lipsire de Scriptură
și de supunere față de autoritatea ei, pot juca jocul, partida
vieții lor. Deși câștigă punctaje maxime la multe tipuri de joc,
Satana a câștigat în numai câteva runde partida vieții lor.
271. Zaua, zalele tocită (e) de la lanțul slăbiciunilor pasiunilor trebuie
(sc) unsă(e) cu har și astfel mărită și rezistența și silențiozitatea
pentru că doar atunci caracterul va fi va merge ca pe roate și
LIVIU AUREL DIACONU
52
va răspândi miresme din narduri și smirne, în funcție de felul
respectivelor slăbiciuni.
În țara lui Albă ca Zăpada
272. Albă ca Zăpada faptelor cu motivație pornită din iubire nu
va fi cucerită de niciun pitic spiritual, deși poate fi crunt și
cumplit ademenită la atitudini și gesturi contrarii frumuseții ei
interioare.
273. Oamenii cu nr. 666 ar fi bine să mă lase, să mă uite, căci îmi
aduc în gând la cumpărări numai la gânduri negre și ponoase.
274. Ordonanța de urgență de iubire a cerului este o neprihănire
făcută posibilă de trăit, dacă mușteriul vrea, dacă insul dorește.
275. Pionul (laic, omul simplu, simplul, simplul cetățean) ajuns la
capăt pe tabla de șah a experienței, poate fi un cal de cursă
lungă, un nebun cumsecade, o tură în înțelepțirea tuturor categoriilor
sociale, având ceva de spus la vreme potrivită, un posibil
pretendent de regență sau coregență în propria-i reginitate, ce
e afirmată în caracter dacă se lasă prelucrat de Dumnezeu, pe
căi nobile sau simple, după cum îi dictează Providența.
276. Se cade să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni
când morala lor e doar legea strâmbă a corectitudinii politice,
ce numai de vreo lege divină nu ține fiind alb-negru tocmai
opusul ei constituit chiar și în termeni lingvistici sau sapiențiali.
Îndreptățiri matriarhale
277. Femeia frumoasă și fără minte între timp poate tăia porcul,
îl poate mânca drept adio al frumuseții trecătoare, poate lua
lua inelul lui și cu el peți un bărbat nu mai molatec, sau doar
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
53
înțelept, dar nu prea frumos, după placul inimii ei, fiindu-i totuși
devotată, și devotându-se ea înseși iubirii lui.
278. Lipsa responsabilității, atașamentul pervertit față de calculator,
neascultarea generală, fierb răbdarea mamelor, dar adevăratele
mame ale credinței suferă totul, rabdă totul și nu își
fierb copiii, ci le cizelează comportamentul și le despart voința
de dorința a ce le e atât de nefolositor, deșert și dăunător
adevăratei spiritualități
279. Dacă a doua jumătate a ta este Biblia și cea a forului inimii în
iubire, va fi una după Biblie.
Inima reîntregirii la limanul iubirii
280. Au mai fost crize și recesiuni morale globale în lume și în
țară, la potop, locale, la Sodoma și Gomora, la distrugerea
Ierusalimului, la al doilea război mondial, dar aceasta în care
intră (a intrat) țara mea, biserica mea și mulți prieteni, rude de
sânge și concetățeni viitor trădători, o va depăși.
281. Cine primește o mângâiere de la Isus în singurătate și nu este
egoist, în mod delicat o va împărți altora.
282. Dacă a trecut viața ta pe lângă tine,… suie-te din mers în ea,
n-o lăsa rușinată că e una cu ființa ta, vrând doar depășire,
mergi la înălțimea țelurilor ei… și-ț____________i va fi prietenă de suflet.
283. Dacă ești „întors” de o situație… e ca și cu ceasul întors pentru
a suna în mod și timp potrivit, harul să te elibereze din toanele
tale resentimentale, ca să vezi cât de fără de folos îți ești având
așa capricii și cramponări nedezirabile duhovnicește.
284. Dacă ești greoi la inimă și înțelegere spirituală, dar ai tensiunea
bună, ești un fariseu sănătos. Nu te mai duce la medic,
ci la Medicul sufletului Tău… Sfânta Scriptură, ca drajeu medicamentos
din harul Duhului Sfânt.
LIVIU AUREL DIACONU
54
285. O pană este mincinoasă, nu este gata să-și aibă înscrisul cu vârful
în propriul sânge scriitoricesc pentru onoarea Dumnezeirii, ci
e doar tocită în luxul propriei scânteieri dezamăgitor de puțin
aprinsă.
286. Oferta păcatului se schimbă, în spiritism dai unul vechi cu trei
nou-nouțe (până la urmă și Satana încearcă o solidaritate cu
omul pentru ieșirea din păcate ce par nesuferite, pentru ca
apoi să te bage în altele neîncercate și în care nu ai suficient
antrenament).
287. Singurătatea acută în har este poarta către înseninarea
frunților altor întristați.
288. Soarele Neprihănirii se va opri pe cer fără durată, pentru a
coborî în noaptea strâmtorării nunții Bisericii, spre a face
lumină în stâlpi de foc, de focul căldurii și iubirii Lui aprinse, de
nevoia inimii ei făcută ca un purice de frică de ghețarul răutății
contemporaneității generației ultime.
289. Tăcerea mieilor nu arată numai dorința lor imediată de jertfire,
ci lipsa hranei în iesle la timp, sau sunt leșinați de foame, sau
pentru că au pus păstorii sufletești ieslea prea sus, prin cuvinte
mari și tehnice, iar ei nu ajung încă acolo.
290. Abdicarea de la internet concretizează un viitor lipsit de
incertitudine, în cărări vechi bisericești cu haruri de excelență
și talanți fructificați în considerație vie și enorm de mult mai
folositoare decât cele adjudecate până acum, pentru că
nu vedem pădurea cunoștințelor mântuitoare, de copacii
cunoștinței deșertăciunii lumii.
291. Ai grijă să nu devii un proverb pentru celălalt, având fixurile,
tarele și neascultarea ta proverbială, căci proverbele, maximele,
au fost scrise și de dragul de a râde de alții.
292. Am auzit de un cerșetor cinstit. La sfârșitul anului și-a declarat
veniturile, nu mici… și a plătit taxe Cezarului contemporan.
Măcar la urmă creștinul să facă la fel cu câștigul lui.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
55
293. Am crescut niște „pui”, dar ei s-au răsculat împotriva mea și-mi
sar în cap și mă și ciupesc a iubire.
294. Aur dragă, când nu mai ai nici pic de zgură, toți noi o să te băgăm
în seamă. Aur… (Aș!) dacă mai ai puțină zgură, stai te rog
rebel, vrășmaș fiind și tu încă un cârcotaș încă stai puțin codaș.
295. Ca să muți munții necredinței, ia Cuvântul Scripturii ca ciocan
și sfărâmă stâncile îndoielilor tuturor îndoielnicilor ce s-au
urcat pe ele în proprie răzvrătire teribil de împietrită și calcă pe
pulberea lor în puterea lui Hristos.
296. Când e dragoste cu sila, Dumnezeu e doar cu mila vătămatului
și cu responsabilizarea celui ce vatămă (la fel și în misionarism
forțat cu tentă manipulativă).
297. Când faci curte unei fete… ai în vedere… și grădina, casa, toate
împrejurimile, grădina cu nuci, verdeața din vale și când faci
curte adevărului… el își face curte în templul inimii tale.
298. Când focul cugetării se aprinde în inima ta, te rog aprinde
flacăra credinței celor doritori, dar când ai luat foc de mânie
din contraziceri mândre, vezi, sunt spitale de nebuni cu locuri
încă goale.
299. Când freamătul dorințelor personale s-a stins… se aprind
idealuri cu flăcări veșnice divine.
300. Când în sfârșit lupul e în sat și nimeni numai credea că e lupul,
el trece pe la bisericile satului și-și adună frații care erau
cândva oi și nimeni nu știuse că unele oi pure fuseseră și ele în
primejdie, când se anunțase lupul.. Lupul fusese de fiecare dată
lup. Când lupul de fapt a venit și și-a anunțat ferocitatea lui fiin
drept lup concret, a fost dovedit doar de cel care a observat
primul dovada corectă și a fost pus păstor față de oile care au
observat târzior șmecheria informațională. Lupul a devenit un
antihrist local și trebuia demascat, dar a devenit șef peste lupii
mai mici din bisericile acelea.
LIVIU AUREL DIACONU
56
301. Când în viața ta doar distracția și nemunca doară domnește,
ignoranța te modelează și curând intelectul ți-l dospește.
302. Când nu exagerăm în bine sau rău meritele cuiva, îi ajutăm
să doarmă liniștiți ca să nu se culce pe urechea succesului
aducătoare de neliniști, fără a fi necesar, ci să persevereze
în tot ce înseamnă măiestrie și exigență, respect și implicare
intelectual-vocațională, de unde nu iese neapărat mândrie, ci o
adevărată și corectă evaluare în cunoaștere de sine.
303. Când o (îl) și ajuți, asculți, respecți și știi corect s-o (să-l) tutuiești,
o să obții tot ce dorești.
304. Când s-a născut Obama sau Sarkozy și Hollande, s-au născut și
mulți țigani… și Dumnezeu a fost în cumpănă de ce nu a putut
să fie propulsat prin deliberarea votului și eficienței pregătirii
în locul lui Obama un țigan, sau la fel în locul lui Băsescu și
Sarkozy, dar a lăsat ca prejudecata aparentei Lui neputințe,
măcar să fie biruită între conducătorii și relațiile frăției creștine.
305. Când termini de formulat toate scuzele pentru care nu faci
treaba respectivă, te rog totuși, fă-o, am mare nevoie ca ea să
fie efectuată.
306. Ce mai rămâne de la tine, se ajunge la alții pentru completarea
lor totală în trebuințele vieții.
307. Ceea ce acum dai la o parte, mâine îți e de folos, ce acum îți
pare nefolositor, mâine îți poate ajuta, ceea ce acum nu are
gust, mâine de foame e prăjitura ta, ceea ce nu prinde la
intelect acum, pe urmă te poate marca pentru restul vieții, ce
arunci azi din intelect, mâine poți căuta la gunoi, căci poate e
numărul câștigător de loterie al spiritului tău…
308. Cei patru erau trei, Luca și Matei. Toma se îndoia că există, nu
trebuie pus la socoteală și Filip era răpit de Duhul, deci nu era
prezent.
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
57
309. Codul civil de circulație al cerului, amendează viteza maximă în
fuga de răspundere de la 0,00000… 1 km pe oră! Nu încerca s-o
egalezi sau să o depășești tu… Vei fi prins de radar.
310. Costurile necredinței se suportă cel mai greu de creștinii
practicanți, ele trebuie contramandate prin serioase îndemnuri
și avertizări… prin apeluri stăruitoare, chiar cu lacrimi.
311. Cred, accept, înțeleg, negociez încă una câte una, până la o
mie de făgăduieli neonorate și neîmplinite, la o mie una râd
dacă se va întâmpla în adevăr, iar la peste o mie una protestez
împotriva tuturor făgăduielilor, dorințelor afișate și neonorate,
ca să existe o dreptate și nu o fraiereală general constituită.
Mai tind să nu am încredere în nimeni decât în Dumnezeu.
312. Crivățul intimidării și laudei de sine, nu dă de pe om cojocul
ignoranței… dar soarele de vară al artei blândeții pedagogice…
o va face în mod provocator de simplu.
313. Cu o falcă de măgar, cu una-n cer și alta în pământ de nereușite
tale sentimentale, roagă-l pe Dumnezeu să îți deschidă și ostoi
El setea de dragoste aprinsă și Domnul va stinge lacrima în
ea cuprinsă, apoi celebrează victoria găsind una din o mie de
necircumcise în caracter, ai căror bărbați mor așa de repede
în dragoste.
314. Cum împuști doi iepuri dintr-un foc. Simplu: Metoda 1. Pui
iepurii în aceeași direcție pe orizontală și dai fie foc (automat),
fie ai un glonț cu viteză mărită, de trece prin amândoi. Metoda
2. Te faci păstor la un institut teologic oarecare și spui că
Armaghedonul e doar spiritual, astfel vânzarea vânzolelii ideilor
este asigurarea ta cu bani până la proba contrară a istoriei.
315. Dacă ești român, ești mai ales ospitalier și în luptă împotriva
hoției, șiretlicurilor și parșivității inimii tale și dacă ești țigan,
rom ești fratele meu și în curățenie, respect, bun simț ca și în
dobândirea cinstită a mijloacelor pe căile legilor statului, în a
sluji cu devotament altora, societății, țării și a nu fi doar slujit.
LIVIU AUREL DIACONU
58
316. Dacă ar face Domnul o fereastră în cer… ateii necredincioși ar
fi nemulțumiți că Bing-Bang-ul lor s-a volatilizat prea ușor de
aerul prietenos și călduros al atmosferei ce pătrunde prin ea
la noi.
317. Dacă ești frate de cruce, te rog du-mi-o când eu nu mai pot și-s
la capătul puterilor.
318. Dacă ești mereu prolific, nu-ți dau titlu onorific, te probez în
fel și chip, poate fi-vei și vreun postmodern martir pitic, fără să
scâncești vreun pic.
319. Dacă un nou tip Fukușima ar urma chiar mai târziu decât
Cernobâl, dar la fel ca el… o dezamăgire generală, cumplită
ar fi vectorul popoarelor, creștinilor, care vor părăsi alegerea
lor de Dumnezeu (unii), va un început de dureri de naștere a
groazei care va ucide, asociat cu războaie… mai mult decât alte
elemente… ca un bulgăre de zăpadă în rostogolire.
320. Dacă judecăm robii altuia… atunci înseamnă că noi am început
domnia peste ceilalți, furăm identitatea noastră de robi… și
posibila lor ridicare ulterioară din greșeală la timpul primirii
cunoștinței înțelesului ei deosebit de grav.
321. Dacă lumea nu se învârtește în jurul tău, nu spune că nu se
învârtește deloc în jurul axei sale.
322. Dacă mânia a dat în clocot… pune-o la gheață și la frigider.
323. Dacă ne împodobim și îmbrăcăm cu smerenie, aceasta va
însemna și cămașa curtoaziei și lănțișorul suvenir al respectului,
vizibil pentru ceilalți, pentru că ei sunt ai lui Hristos prin
Creațiune și Răscumpărare… nu sunt preșul tău de vociferare a
metehnelor lor probabile.
324. Dacă nu ai găsit una din o mie, nu le lua pe toate acestea de
neveste, nici măcar una, mai caută… dar cu toată inima.
325. Dacă ți-a pierit un vis din minte la trezire îți dau voie pentru
aflarea lui să omori toți astrologii, vrăjitoarele, vrăjitorii, spiritiștii,
ocultiștii, sataniștii, căci numai dacă a fost dat visul
1001 PICURI DE STRĂFULGERARE SFÂNTĂ
59
prin spiritul lor, vei avea ceva acces la informația lui. Faci un
mare serviciu țării astfel… Scapi țara și de frici compulsive de
războaie și cutremure, niciodată avute loc.
326. Dacă tot există numele de creștin, frumosul său nume și vrei să
ai ai bani pentru distracție, iarnă sau bar, inventează, scornește
un deces sau o mare pierdere, du-te în altă localitate, stoarce
buzunare și compătimire la cei creștini… și apoi bucură-te
suflete, bea, mănâncă osânda ta și naivitatea și fraiereala lor,
căci nu cercetează cazul.
327. Dalila avea și ea un duh înfocat, dar de curvie… și de sucit
mințile celor neinițiați suficient.
328. Deși sunt trompetiști, sufleori și chitariști, deosebesc că
Dumnezeu e la ananghie de trâmbițași, care să vestească cum
se cuvine sabia timpului sfârșitului, Armaghedonul Său în mod
curat scripturistic.
329. Din lecțiile trecute negative ale vieții pline de prostie și nebunie…
vezi cât bine ai nimicit prin eventuala ta putere de consacrare
de partea binelui și apoi taci puțin mai mult…, da în mintea ta
și chiar a altora erai o pagină goală.
330. Din lipsă de senzație și farmec a obișnuitului, unii după ce spală
rufele problemelor în familia bisericii, locale și comitetele ei,
aruncă lăturile în mass-media și acolo sunt alte prespălări…
programate care se zice că neapărat trebuiau.
331. Dragul meu, draga mea, dacă pleci în delegație (alte țări, război)
și iubirea ta nu nu se va reîmpărți în fracție, ea va subzista în
mine atât cât îi vei da semne că ți-e dor, trăiești, ești în același
scop cu cel plecat, nemodificat, știut în conversație și mai ales
cu cât îți lași acasă ajutor, iubire, măcar ca pentru rație.
332. După unii potopul… după alții un potop de binecuvântări.
333. Eu știu tot ce spun și tot ce nu spun și tu la fel.
334. Fă bine ca să-ți auzi rău, pentru ca să continui mereu numai cu
bine și să moștenești binecuvântarea.
LIVIU AUREL DIACONU
60
335. Fii erou nu la ucis interesul adunării prin monotonie și formalism
meschin, plictisitor, searbăd și de stereotipism placid, ci în
entuziasm debordant, dezinhibant, energizant al puterii trăirii
convingătoare a Cuvântului. Aceasta face diferența dintre farisei,
cărturari și ucenicii chiar fără cultură foarte prodigioasă!
Acest fenomen este chiar reprezentarea că Învățătorul divin
prin Duhul Sfânt este în sală și la clasă.
336. Fii romantic dacă ai familie, dacă nu fii în somn și în curtenie dacă
simți că te plac (mă placi)… În rest te vreau fată (băiat) serioasă
(serios), ca soră sau frate nu flirta, nu fi palavragioacă(oi), fără
sens spiritual și ușuratică, ci cu simț bun creștin.
337. Gustând feeria priceperii într-o meserie și stăpânind una sau
mai multe, cunoștința va fi mai ușoară și de la pricepere vei
trece la tone de cunoștință, chibzuință și știință, ba mai mult,
vei preumbla corect cu viața în orice încercare și vei fi un bun
sfătuitor în naivitatea și ignoranța celuilalt, un bun slujitor al
neputințelor lor intelectuale, din lipsă de privilegiul dobândirii.
338. Înainte de a găsi cuiva nod în papură, vezi dacă poți să-l deznozi
în secret fără ca măcar el să-și dea seama de aceasta, rămânând
prieteni devotați și privind corect și altruist fața unul celuilalt.
339. Îndrăgostiți lulea doar de iluzii, curând vor trece la perfuzii.
340. Întâi e luna de miere, apoi treptat dulceața piere, până te-ajung
doar lunile de fiere.


Publicat de: Diaconu Liviu la data de: 21-10-2014, 6:45 am
Cuvinte cheie: debut literar bazat pe 0 notari

Adauga acest text literar in colectia personala Adauga la favorite Recomanda aceast text literar prin Yahoo Messeger Trimite pe YM     Recomanda aceast text literar prin E-mail Trimite prin e-mail Raporteaza continut inadecvat Raporteaza neadecvat! 

Comentarii la acest text:

Nu sunt comentarii la acest text!

Adauga Comentariu


   Recomanda aceast text literar prin E-mail Trimite prin e-mail
Expeditor: (nume prenume) *
Destinatar: (nume prenume) *
Expeditor: (e-mail) *
Destinatar: (e-mail) *
Mesaj Personal

*
* campuri mandatorii

Citatul ZileiCitatul Zilei  Vreau Citatul Zilei pe Site-ul Meu Vreau Citatul Zilei pe Site-ul Meu
Actorul este un tip care - daca nu vorbesti despre el - nici nu te asculta.
Autor: Marlon Brando - Categorie: Actor .

Intelepciune.ro va recomanda


Fara Poza

Boris Ioachim
"Ce este pesimistul? Un optimist bine informat." Grigore Moisil "Poeţii nu se ruşinează de propriile experienţe - ei profită de ele." Friedrich Nietzsche
S-a nascut in data de 25-Ianuarie-1967
Oras: Săveni
Judet: Botosani
Varsta: 54 ani
Membru din: 13-Octombrie-2008
Texte publicate: 465

Ultimele comentarii:

Elena Movileanu - 14-03-2021, 7:00 am

Contact Cultural - Mircea Duca - 04-12-2019, 1:27 am

Silvia Bebereche - 18-10-2018, 12:17 pm

Contact Cultural - Mircea Duca - 10-10-2018, 8:03 pm

Contact Cultural - Mircea Duca - 24-09-2018, 11:31 am

Silvia Bebereche - 22-09-2018, 9:30 pm

Contact Cultural - Mircea Duca - 22-09-2018, 5:40 pm

Membrii Intelepciune.ro recomanda


Fara Poza

Elena Movileanu
S-a nascut in data de 11-Iunie-1987
Oras: Iasi, Judet: Iasi
Varsta: 34 ani
Texte publicate: 95


Fara Poza

Mihaileanu Laurentiu
S-a nascut in data de 10-Noiembrie-1953
Oras: Cluj-Napoca, Judet: Cluj
Varsta: 68 ani
Texte publicate: 17

Home | Citate Celebre | Citate Noi | Citate Populare | Autori Celebri | Proverbe | Calendar Autori | Pagina Mea | Pentru Site-ul Meu | RSS | Contact
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Copyright © 07.2007 Intelepciune.ro - Toate drepturile sunt rezervate
Creat si intretinut de Mican Daniel
Creative Projects